Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Stop Extrémizmu
Aktuálny status: Zber ukončený 12/06/2018
Komisné registračné číslo: ECI(2017)000007
Dátum registrácie: 12/06/2017
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 17/08/2017
Jazyk registrácie: DE / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vyzývame Európsku komisiu, aby vypracovala návrh zákona na predchádzanie a znižovanie negatívnych dôsledkov extrémizmu, hlavne pre Európsky jednotný trh.
Hlavné ciele: Navrhované nariadenia Európskeho práva by mali zaväzovať Členské štáty k: 1) využívaniu pozitívnej motivácie k identifikácii a eliminácii extrémizmu v rámci Európskeho jednotného trhu; 2) využívaniu transparentnosti zabezpečujúcej, že finančná podpora extrémizmu bude jasne viditeľná všetkým občanom a spoločnostiam; a 3) využívaniu pracovného práva a kompenzačných náhrad na účinný boj proti extrémizmu v rámci Európskeho jednotného trhu.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Ďalšie dostupné jazyky: DE PL DA RO BG EL ET FI HR LT LV NL MT PT SL SV
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Ludwig Friedrich SPÄNLE - ludwig.spaenle@t-online.de
 • Náhradník: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Ďalší členovia: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Webová lokalita: https://www.stop-extremism.eu
Príloha:
Návrh právneho aktu: Ďalšie dostupné jazyky: DE
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 18/06/2018

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10 000
Seyran Ates 29/06/2017 10 000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77 489
Michael Laubsch 01/08/2017 43 700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20 000
Walter Schnauder 18/12/2017 20 800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40 000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 241 989
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  12/06/2017
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  12/06/2018
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie