Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Stop ekstremizmowi
Obecny status: Zbieranie deklaracji zakończono 12/06/2018
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2017)000007
Data rejestracji: 12/06/2017
Data publikacji tego tłumaczenia: 08/09/2017
Język rejestracji: DE / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Wzywamy Komisję Europejską do przedstawienia propozycji przepisów pozwalających zapobiegać negatywnym skutkom ekstremizmu, zwłaszcza na rynku wewnętrznym.
Główne cele: Proponowane przepisy prawa unijnego powinny zobowiązać państwa członkowskie do następujących działań: 1) za pomocą pozytywnych środków wskazać i wyeliminować przypadki ekstremizmu na rynku wewnętrznym; 2) dzięki przejrzystości uwidocznić wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom wsparcie (finansowe) dla ekstremizmu; 3) poprzez środki z zakresu prawa pracy i odszkodowań zadbać o skuteczne zwalczanie ekstremizmu na rynku wewnętrznym.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: Art. 114, 153 i 325 TFUE
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant:
 • Zastępca: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Inni członkowie: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Strona internetowa: http://www.pl.stopextremism.eu/
Załącznik:
Projekt aktu prawnego: Inne dostępne języki: DE
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 18/06/2018

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10 000
Seyran Ates 29/06/2017 10 000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77 489
Michael Laubsch 01/08/2017 43 700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20 000
Walter Schnauder 18/12/2017 20 800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40 000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 241 989
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  12/06/2017
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  12/06/2018
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono