Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

 • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Inwaqqfu l-estremiżmu
Status kurrenti: Il-ġbir għalaq f'din id-data 12/06/2018
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2017)000007
Data tar-reġistrazzjoni: 12/06/2017
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 08/09/2017
Lingwa tar-reġistrazzjoni: DE / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Deċiżjoni tal-Kummissjoni dwar ir-reġistrazzjoni tal-inizjattiva taċ-ċittadini proposta: DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI
Suġġett: Nitolbu lill-Kummissjoni Ewropea tipproponi leġislazzjoni sabiex tipprevjeni l-konsegwenzi negattivi tal-estremiżmu, fuq kollox għas-suq intern
Għanijiet ewlenin: Id-dispożizzjonijiet proposti tad-dritt tal-Unjoni għandhom jobbligaw lill-Istati Membri: 1) jiżguraw l-identifikazzjoni u l-esklużjoni tal-estremiżmu permezz ta’ motivazzjoni pożittiva, (2) jagħmluha faċli, permezz tat-trasparenza, biex iċ-ċittadini u l-intrapriżi kollha jkunu jistgħu jidentifikaw l-appoġġ (finanzjajru) għall-estremiżmu u (3) jiżguraw il-glieda effettiva kontra l-estremiżmu fis-suq intern permezz ta’ miżuri tal-liġi ta-xogħol u ta’ kumpens.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Artikoli 114, 153 u 325 tat-TFUE
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
 • Rappreżentant: Ludwig Friedrich SPÄNLE - ludwig.spaenle@t-online.de
 • Sostitut: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Membri oħrajn: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Anness:
Abbozz tal-att legali: Lingwi oħrajn disponibbli: DE
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament:

L-aħħar aġġornament: 18/06/2018

Isem l-isponser Data[1] Ammont f'EUR[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10,000
Seyran Ates 29/06/2017 10,000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77,489
Michael Laubsch 01/08/2017 43,700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20,000
Walter Schnauder 18/12/2017 20,800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40,000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20,000

Ammont totali ta' appoġġ u finanzjament: € 241,989
[1]
Data meta ġiet riċevuta l-kontribuzzjoni. F'każ ta' kontribuzzjonijiet in natura, id-data meta bdiet il-kontribuzzjoni in natura.
[2]
Ammont attwali ta' finanzjament ipprovdut jew il-valur stimat tal-kontribuzzjoni "in natura".

Progress tal-inizjattiva

 1. Irreġistrata
  12/06/2017
 2. Ġbir għaddej
 3. Il-ġbir għalaq
  12/06/2018
 4. Sottomessa
 5. Imwieġba