Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

 • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Ekstrēmismam STOP
Pašreizējais statuss: Vākšana izbeigta 12/06/2018
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2017)000007
Reģistrācijas datums: 12/06/2017
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 11/09/2017
Reģistrācijas valoda: DE / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Aicinām Eiropas Komisiju ierosināt tiesību aktu, kura mērķis ir novērst ekstrēmisma negatīvo ietekmi — it īpaši uz vienoto tirgu.
Galvenie mērķi: Saskaņā ar ierosinātā Savienības tiesību akta noteikumiem dalībvalstīm būtu jāizmanto: 1) pozitīvs pamudinājums nodrošināt ekstrēmisma atklāšanu un izslēgšanu iekšējā tirgū; 2) pārredzamība nolūkā atvieglot visu iedzīvotāju un uzņēmumu iespēju konstatēt (finanšu) atbalstu ekstrēmismam; 3) darba tiesības un kompensācijas noteikumi efektīvai cīņai pret ekstrēmismu iekšējā tirgū.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 114., 153. un 325. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
 • Pārstāvis: Ludwig Friedrich SPÄNLE - ludwig.spaenle@t-online.de
 • Vietnieks: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Citi locekļi: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Tīmekļa vietne: https://www.stop-extremism.eu
Pielikums:
Tiesību akta projekts: Citas pieejamās valodas: DE
Atbalsta un finansējuma avoti:

Ziņas pēdējoreiz atjauninātas: 18/06/2018

Sponsora vārds, uzvārds vai nosaukums Datums[1] Summa eiro [2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10 000
Seyran Ates 29/06/2017 10 000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77 489
Michael Laubsch 01/08/2017 43 700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20 000
Walter Schnauder 18/12/2017 20 800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40 000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20 000

Atbalsta un finansējuma kopējā summa: € 241 989
[1]
Datums, kad palīdzība saņemta. Ja palīdzība saņemta mantiskā veidā, tad datums, no kura šāda mantiska palīdzība sākusies.
[2]
Saņemtā finansējuma faktiskais apjoms vai mantiskā izteiksmē saņemtās palīdzības aptuvenā vērtība.

Iniciatīvas gaita

 1. Reģistrēta
  12/06/2017
 2. Vākšana turpinās
 3. Beigusies paziņojumu par atbalstu vākšana
  12/06/2018
 4. Iniciatīva iesniegta
 5. Atbildēts