Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

 • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Stop Extremism
Praegune staatus: Kogumine lõpetatud 12/06/2018
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2017)000007
Registreerimise kuupäev: 12/06/2017
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 08/09/2017
Registreerimiskeel: DE / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisjoni otsus kavandatava kodanikualgatuse registreerimise kohta: KOMISJONI OTSUS
Sisu: Me kutsume Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut äärmusluse kahjulike tagajärgede vältimiseks eelkõige siseturul.
Peamised eesmärgid: Kavandatava liidu õigusakti sätete alusel peaksid liikmesriigid: 1) positiivse motiveerimise kaudu tagama, et äärmusluse saaks siseturul ära tunda ja välistada, 2) läbipaistvuse abil hõlbustama kõigil kodanikel ja ettevõtetel äärmusluse (rahalise) toetamise äratundmist, 3) tööõiguse ja kahju hüvitamise meetmete abil tulemuslikult võitlema äärmuslusega siseturul.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklid 114, 153 ja 325
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
 • Esindaja:
 • Asendaja: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Teised liikmed: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Lisa:
Õigusakti eelnõu: Muud keeled: DE
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 18/06/2018

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10 000
Seyran Ates 29/06/2017 10 000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77 489
Michael Laubsch 01/08/2017 43 700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20 000
Walter Schnauder 18/12/2017 20 800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40 000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 241 989
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.

Algatuse menetlusetapid

 1. Registreeritud
  12/06/2017
 2. Kogumine kestab
 3. Kogumine lõppenud
  12/06/2018
 4. Esitatud
 5. Vastatud