Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Stop ekstremisme
Nuværende status: Indsamling afsluttet den 12/06/2018
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2017)000007
Registreringsdato: 12/06/2017
Oversættelse offentliggjort den: 08/09/2017
Registreringssprog: DE / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Vi opfordrer Europa-Kommissionen til at foreslå lovgivning med henblik på at forhindre de negative konsekvenser af ekstremisme, frem for alt for det indre marked.
Vigtigste målsætninger: I henhold til de foreslåede EU-retlige bestemmelser bør medlemsstaterne anvende: 1) positiv motivation til at sikre, at ekstremisme i det indre marked identificeres og elimineres, 2) gennemsigtighed for at gøre det lettere for alle borgere og virksomheder at identificere (finansiel) støtte til ekstremisme og 3) arbejds- og erstatningsretlige bestemmelser med henblik på effektivt at bekæmpe ekstremisme i det indre marked.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 114, 153 og 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant:
 • Stedfortræder: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Øvrige medlemmer: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Bilag:
Udkast til retsakt: Andre tilgængelige sprog: DE
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 18/06/2018

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10.000
Seyran Ates 29/06/2017 10.000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77.489
Michael Laubsch 01/08/2017 43.700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20.000
Walter Schnauder 18/12/2017 20.800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40.000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20.000

Samlet beløb: € 241.989
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  12/06/2017
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
  12/06/2018
 4. Indgivet
 5. Besvaret