Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Да спрем екстремизма (Stop Extremism)
Настоящ статус: Събирането на изявления е приключило на 12/06/2018
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2017)000007
Дата на регистрация: 12/06/2017
Дата на публикуване на този превод: 08/09/2017
Език на регистрацията: DE / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Призоваваме Европейската комисия да предложи законодателство за предотвратяване на неблагоприятните последици от екстремизма, преди всичко за вътрешния пазар.
Основни цели: По силата на предложените разпоредби на правото на Съюза държавите членки следва да използват: 1) положително мотивиране, за да се гарантира, че екстремизмът във вътрешния пазар е идентифициран и изключен; 2) прозрачност, за да бъдат улеснени гражданите и предприятията при идентифицирането на (финансова) подкрепа за екстремизма; и 3) трудовоправни разпоредби и разпоредби, свързани с обезщетенията, за ефективна борба с екстремизма във вътрешния пазар.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Членове 114, 153 и 325 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Ludwig Friedrich SPÄNLE - ludwig.spaenle@t-online.de
 • Заместник: Sebastian REIMER - office@ilia.ch
 • Други членове: Stepan ISAK, Kaspars KĻAVIŅŠ, Linda THOMPSON, Gábor TROMBITÁS, Sandra LICHTKOPPLER
Приложение:
Проект на правен акт: Други достъпни езици: DE
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 18/06/2018

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
Efgani Dönmez 28/06/2017 10 000
Seyran Ates 29/06/2017 10 000
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 13/07/2017 77 489
Michael Laubsch 01/08/2017 43 700
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 15/11/2017 20 000
Walter Schnauder 18/12/2017 20 800
Österreichische Gesellschaft für Politikanalyse 20/12/2017 40 000
Initiative Liberaler Muslime Österreichs 30/03/2018 20 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 241 989
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  12/06/2017
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  12/06/2018
 4. Внесена
 5. Получила отговор