Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Minority SafePack – één miljoen handtekeningen voor verscheidenheid in Europa
Huidige stand van zaken: Verzamelen beëindigd op 03/04/2018
Registratienummer Commissie: ECI(2017)000004
Registratiedatum: 03/04/2017
Datum van publicatie van deze vertaling: 18/04/2017
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: We verzoeken de EU om de bescherming van personen die tot nationale en taalminderheden behoren te verbeteren en de culturele en taalkundige verscheidenheid in de Unie te versterken.
Belangrijkste doelen: We verzoeken de EU een aantal rechtshandelingen vast te stellen die de bescherming van personen die tot een nationale of taalminderheid behoren verbeteren en de culturele en taalkundige verscheidenheid in de Unie versterken. Deze omvatten beleidsmaatregelen op het terrein van regionale en minderheidstalen, onderwijs en cultuur, regionaal beleid, participatie, gelijkheid, audiovisuele en andere media-inhoud, en regionale (staats)steun.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 VWEU; 2, 3 VEU; 21, 22 Handvest van de grondrechten
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Plaatsvervanger: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Andere leden: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Bijlage: Andere talen EN DE FR HU
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 15/07/2013

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
FUEN 01/01/2013 20.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 20.000
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  03/04/2017
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
  03/04/2018
 4. Ingediend
 5. Beantwoord