Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

 • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Minority SafePack – Milijonas parašų už įvairovę Europoje
Dabartinis statusas: Rinkti baigta 03/04/2018
Komisijos registracijos numeris: ECI(2017)000004
Registracijos data: 03/04/2017
Šio vertimo paskelbimo data: 18/04/2017
Registracijos kalba: EN / Kitos kalbos: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijos sprendimas dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos registracijos: KOMISIJOS SPRENDIMAS
Dalykas: Raginame ES geriau apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančius asmenis ir stiprinti kultūrų ir kalbų įvairovę Sąjungoje.
Pagrindiniai tikslai: Raginame ES priimti teisės aktų rinkinį, kuriuo būtų siekiama geriau apsaugoti tautinėms ir kalbinėms mažumoms priklausančius asmenis ir stiprinti kultūrų ir kalbų įvairovę Sąjungoje. Jame turėtų būti numatytos politikos priemonės regioninių ir mažumų kalbų, mokymo ir kultūros, regioninės politikos, dalyvavimo, lygybės, audiovizualinės ir kitokios žiniasklaidos turinio ir regionų (valstybės) paramos srityse.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: SESV 167, 165, 177, 178, 173, 182, 25, 20, 19, 79, 118, 53, 62, 109, 108, 107 straipsniai; ES sutarties 2, 3 straipsniai; Pagrindinių teisių chartijos 21, 22 straipsniai.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
 • Atstovas: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Pavaduotojas: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Kiti nariai: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Interneto svetainė: http://www.minority-safepack.eu
Priedas: Kitos kalbos: EN DE FR HU
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai:

Atnaujinta 15/07/2013

Rėmėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas Data[1] Suma eurais[2]
FUEN 01/01/2013 20 000

Bendra paramos ir finansavimo suma: € 20 000
[1]
Paramos gavimo data. Jei parama suteikta natūra, data, kai ji pradėta teikti.
[2]
Reali gaunamo finansavimo suma arba apytikrė įnašo natūra vertė.

Iniciatyvos etapai

 1. Įregistruota
  03/04/2017
 2. Renkami pritarimo pareiškimai
 3. Pritarimo pareiškimų rinkimas baigtas
  03/04/2018
 4. Pateikta
 5. Atsakyta