Navigation path

Forside Kontakt Oversigt

Om borgerinitiativer

Find et initiativ

Organiser et initiativ

Læs mere

 • RSS
Ansvarsfraskrivelse: Initiativtagerne har det fulde ansvar for indholdet på denne side. Teksterne afspejler kun forfatternes synspunkter og kan ikke på nogen måde anses for at afspejle Europa-Kommissionens holdning. Kommissionen er ikke ansvarlig for, hvilken brug der måtte blive gjort af oplysningerne.
Titel: Minority SafePack – en million underskrifter for mangfoldighed i Europa
Nuværende status: Indsamling afsluttet den 03/04/2018
Registreringsnummer i Kommissionen: ECI(2017)000004
Registreringsdato: 03/04/2017
Oversættelse offentliggjort den: 18/04/2017
Registreringssprog: EN / Andre tilgængelige sprog: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens afgørelse om registrering af forslaget til borgerinitiativ: KOMMISSIONENS AFGØRELSE
Emne: Vi opfordrer EU til at forbedre beskyttelsen af personer, der tilhører nationale og sproglige mindretal, og styrke den kulturelle og sproglige mangfoldighed i EU.
Vigtigste målsætninger: Vi opfordrer EU til at vedtage en række retsakter, der skal forbedre beskyttelsen af personer, der tilhører nationale og sproglige mindretal, og styrke den kulturelle og sproglige mangfoldighed i EU. Det drejer sig om politiske tiltag på områderne regionale sprog og mindretalssprog, uddannelse og kultur, regionalpolitik, deltagelse, lighed, audiovisuelle medier og andre medier samt regional (statslig) støtte.
De bestemmelser i traktaterne, som initiativtagerne anser for relevante: Artikel 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 i TEUF; artikel 2, 3 i TEU; artikel 21, 22 i chartret om grundlæggende rettigheder.
Initiativtagere/borgerkomitéens medlemmer:
 • Repræsentant: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Stedfortræder: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Øvrige medlemmer: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Bilag: Andre tilgængelige sprog: EN DE FR HU
Udkast til retsakt:
Støtte- og finansieringskilder:

Seneste opdatering: 15/07/2013

Bidragyder Dato[1] Beløb i euro[2]
FUEN 01/01/2013 20.000

Samlet beløb: € 20.000
[1]
Dato for modtagelse af bidrag. For naturalieydelser angives startdato.
[2]
Reelt støttebeløb eller anslået værdi af naturalieydelser.

Initiativets forløb

 1. Registreret
  03/04/2017
 2. Indsamling igangværende
 3. Indsamling afsluttet
  03/04/2018
 4. Indgivet
 5. Besvaret