Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

 • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Minority SafePack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa
Nuvarande status: Namninsamling avslutad den 03/04/2018
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2017)000004
Registreringsdatum: 03/04/2017
Översättningen publicerad den: 18/04/2017
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: Vi uppmanar EU att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga minoriteter samt stärka den kulturella och språkliga mångfalden i unionen.
Viktigaste mål: Vi uppmanar EU att anta rättsakter för att förbättra skyddet av personer som tillhör nationella och språkliga minoriteter samt stärka den kulturella och språkliga mångfalden i unionen. Detta ska inbegripa politiska åtgärder på områdena för regionala språk och minoritetsspråk, utbildning och kultur, regionalpolitik, deltagande, jämlikhet, audiovisuellt och annat medie-innehåll samt regionalt (statligt) stöd.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 i EUF-fördraget; 2, 3 i EU-fördraget; 21, 22 i stadgan om de grundläggande rättigheterna
Organisatörer/medborgarkommitté:
 • Företrädare: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Ersättare: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Övriga medlemmar: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Bilaga: Andra språk: EN DE FR HU
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 15/07/2013

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
FUEN 01/01/2013 20 000

Totalt belopp: € 20 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.

Initiativets gång

 1. Registrering
  03/04/2017
 2. Namninsamling pågår
 3. Insamlingen avslutad
  03/04/2018
 4. Inlämnat
 5. Besvarat