Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

 • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Minority SafePack – Milijon podpisov za raznolikost v Evropi
Status: Zbiranje podpisov zaključeno dne 03/04/2018
Evidenčna številka Komisije: ECI(2017)000004
Datum prijave: 03/04/2017
Datum objave prevoda: 18/04/2017
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Pozivamo EU, naj izboljša zaščito oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, in okrepi kulturno in jezikovno raznolikost v EU.
Glavni cilji: Pozivamo EU, naj sprejme niz pravnih aktov za izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, in okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti v EU. To naj vključuje politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin, pa tudi regionalne (državne) pomoči.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 PDEU; 2, 3 PEU; 21, 22 Listine o temeljnih pravicah
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
 • Predstavnik: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Namestnik: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Drugi člani: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Priloga: Drugi jeziki pobude: EN DE FR HU
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore:

Zadnja sprememba: 15/07/2013

Ime sponzorja Datum[1] Znesek v EUR[2]
FUEN 01/01/2013 20.000

Skupni znesek podpore in financiranja: € 20.000
[1]
Datum prejema prispevka. Za prispevke v naravi – datum začetka prispevka v naravi.
[2]
Dejanski znesek financiranja ali ocenjena vrednost prispevka v naravi.

Potek pobude

 1. Prijava potrjena
  03/04/2017
 2. Zbiranje podpisov
 3. Konec zbiranja
  03/04/2018
 4. Oddana
 5. Odgovor na pobudo