Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

 • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Minority SafePack – milión podpisov na podporu rozmanitosti v Európe
Aktuálny status: Zber ukončený 03/04/2018
Komisné registračné číslo: ECI(2017)000004
Dátum registrácie: 03/04/2017
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 18/04/2017
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Vyzývame EÚ na zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných a jazykových menšín a posilňovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii.
Hlavné ciele: Vyzývame EÚ na prijatie súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných a jazykových menšín a posilňovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii. Mal by obsahovať politické opatrenia v oblasti regionálnych a menšinových jazykov, vzdelávania a kultúry, ako aj regionálnej politiky, účasti, rovnosti, audiovizuálnych a iných mediálnych obsahov, a taktiež regionálnej (štátnej) pomoci.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 ZFEÚ; 2, 3 ZEÚ; 21, 22 Charty základných práv EÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
 • Zástupca: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Náhradník: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Ďalší členovia: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: EN DE FR HU
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania:

Posledná aktualizácia: 15/07/2013

Meno/Názov sponzora Dátum[1] Suma v eurách[2]
FUEN 01/01/2013 20 000

Celková výška podpory a finančných prostriedkov: € 20 000
[1]
Dátum prijatia príspevku. V prípade vecných príspevkov dátum, kedy sa začalo s ich poskytovaním.
[2]
Skutočná výška poskytnutých finančných prostriedkov alebo odhadovaná hodnota vecných príspevkov.

História iniciatívy

 1. Zaregistrovaná
  03/04/2017
 2. Prebieha zber vyhlásení
 3. Zber ukončený
  03/04/2018
 4. Predložená
 5. Odpoveď Komisie