Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

 • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: Minority SafePack – milion podpisów za różnorodnością w Europie
Obecny status: Zbieranie deklaracji zakończono 03/04/2018
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2017)000004
Data rejestracji: 03/04/2017
Data publikacji tego tłumaczenia: 18/04/2017
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Wzywamy UE do poprawy ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz do wzmocnienia różnorodności kulturowej i językowej w Unii.
Główne cele: Wzywamy UE do przyjęcia szeregu aktów prawnych z myślą o poprawie ochrony osób należących do mniejszości narodowych i językowych oraz o wzmocnieniu różnorodności kulturowej i językowej w Unii. Akty te powinny obejmować działania polityczne dotyczące języków regionalnych i mniejszościowych, edukacji i kultury, polityki regionalnej, uczestnictwa, równości, treści w mediach audiowizualnych i innych oraz wsparcia udzielanego przez władze regionalne (państwowe).
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 TFUE; 2, 3 TUE; 21, 22 KPP
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
 • Reprezentant: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Zastępca: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Inni członkowie: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Strona internetowa: http://www.minority-safepack.eu
Załącznik: Inne dostępne języki: EN DE FR HU
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania:

Ostatnia aktualizacja: 15/07/2013

Nazwa/nazwisko sponsora Data[1] Kwota w euro[2]
FUEN 01/01/2013 20 000

Kwota wsparcia i finansowania ogółem: € 20 000
[1]
Data otrzymania kwoty finansowania / Data wniesienia wkładu rzeczowego
[2]
Rzeczywista kwota finansowania lub szacowana wartość wkładu rzeczowego

Postępy

 1. Zarejestrowano
  03/04/2017
 2. Trwa zbieranie deklaracji
 3. Zbieranie deklaracji zakończono
  03/04/2018
 4. Przedłożono
 5. Rozpatrzono