Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

 • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Minority SafePack – Milliún síniú ar son na héagsúlachta san Eoraip
Stádas reatha: Dúnadh an bailiú an 03/04/2018
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2017)000004
Dáta clárúcháin: 03/04/2017
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 18/04/2017
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Iarraimid ar an Aontas Eorpach feabhas a chur ar chosaint daoine ar de mhionlaigh náisiúnta agus theangeolaíochta iad agus ilchineálacht chultúrtha agus theangeolaíochta a neartú san Aontas.
Príomhchuspóirí: Iarraimid ar an Aontas Eorpach sraith achtanna dlí a ghlacadh chun feabhas a chur ar chosaint daoine ar de mhionlaigh náisiúnta agus theangeolaíochta iad agus ilchineálacht chultúrtha agus theangeolaíochta a neartú san Aontas. Cuimseoidh sé gníomhartha beartais sna réimsí seo – teangacha réigiúnacha agus mionteangacha, oideachas agus cultúr, beartas réigiúnach, rannpháirtíocht, comhionannas, ábhar closamhairc agus eile do na meáin, agus tacaíocht réigiúnach (stáit) freisin.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25,20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 TFEU; 2,3 TEU; 21,22 CFR
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
 • Ionadaí: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Ionadaí malartach: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Baill eile: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Suíomh gréasáin: http://www.minority-safepack.eu
Iarscríbhinn: Teangacha eile atá ar fáil: EN DE FR HU
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe:

Nuashonrú is déanaí: 15/07/2013

Ainm an urraitheora Dáta[1] Méid in EUR[2]
FUEN 01/01/2013 20,000

Méid iomlán na tacaíochta agus an mhaoinithe: € 20,000
[1]
Dáta a fuarthas an ranníocaíocht: Maidir le ranníocaíochtaí i gcomhchineál, an dáta ar a thosaigh an ranníocaíocht i gcomhchineál.
[2]
Méid iarbhír an mhaoinithe a cuireadh ar fáil nó meastachán ar ranníocaíocht i gcomhchineál.

Dul chun cinn an tionscnaimh

 1. Arna chlárú
  03/04/2017
 2. Bailiú ar siúl
 3. Bailiú arna dhúnadh
  03/04/2018
 4. Arna chur isteach
 5. Freagartha