Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

 • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Minority SafePack – един милион подписа за многообразието в Европа
Настоящ статус: Събирането на изявления е приключило на 03/04/2018
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2017)000004
Дата на регистрация: 03/04/2017
Дата на публикуване на този превод: 18/04/2017
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Призоваваме ЕС да осигури по-добра защита на хората, принадлежащи към национални и езикови малцинства, и да укрепи културното и езиковото многообразие в Съюза.
Основни цели: Призоваваме ЕС да приеме набор от правни актове за осигуряване на по-добра защита на хората, принадлежащи към национални и езикови малцинства, и за укрепване на културното и езиковото многообразие в Съюза. Те следва да включват мерки на политиката в областта на регионалните и малцинствените езици, образованието и културата, регионалната политика, участието, равенството, аудиовизуалното и друго медийно съдържание, и регионалната (държавна) подкрепа.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: 167, 165; 177, 178; 173, 182; 25, 20; 19; 79; 118; 53, 62; 109, 108, 107 от ДФЕС; 2, 3 от ДЕС; 21, 22 от Хартата на основните права
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
 • Представител: Hans Heinrich HANSEN - hans.heinrich.hansen@minority-safepack.eu
 • Заместник: Hunor KELEMEN - kelemen.hunor@minority-safepack.eu
 • Други членове: Jannewietske Annie DE VRIES, Anke SPOORENDONK, Alois DURNWALDER, Karl-Heinz LAMBERTZ, Valentin INZKO
Приложение: Други достъпни езици: EN DE FR HU
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране:

Последна актуализация: 15/07/2013

Име на спонсора Дата[1] Стойност в евро[2]
FUEN 01/01/2013 20 000

Обща стойност на подкрепата и финансирането: € 20 000
[1]
Дата на получаване на финансирането. В случаи на помощ в натура – дата, на която е започнало предоставянето на помощта.
[2]
Действителна стойност на предоставеното финансиране или стойност на помощта в натура.

Напредък на инициативата

 1. Регистрирана
  03/04/2017
 2. Събирането на изявления продължава
 3. Приключено събиране
  03/04/2018
 4. Внесена
 5. Получила отговор