Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Red de bijen en de boeren! Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 30/09/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000016
Registratiedatum: 30/09/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 03/10/2019
Steun betuigen
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Om de gezondheid van zowel de bij als de mens te beschermen roepen wij de Commissie op rechtshandelingen voor te stellen om synthetische pesticiden tegen 2035 geleidelijk te elimineren, om de biodiversiteit te herstellen en om landbouwers bij de omschakeling te steunen.
Belangrijkste doelen: - Synthetische pesticiden in de EU-landbouw tegen 2030 geleidelijk met 80 % verminderen, te beginnen met de gevaarlijkste, om vervolgens tot een volledige afschaffing te komen tegen 2035; - natuurlijke ecosystemen in landbouwgebieden herstellen zodat de landbouw een drijvende kracht wordt achter het herstel van de biodiversiteit; - de landbouw hervormen door prioriteit te geven aan kleinschalige, gediversifieerde en duurzame landbouwpraktijken, ondersteuning te bieden voor een snelle uitbreiding van agro-ecologische en biologische praktijken en mogelijkheden te bieden voor onafhankelijke opleiding en onafhankelijk onderzoek op het gebied van pesticide- en GMO-vrije landbouw.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Art.38 e.v. VWEU, art. 43 VWEU, art. 114 VWEU, art. 191 VWEU, art. 192, lid 1, VWEU, art. 289 VWEU, art. 291 VWEU, art. 294 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Karl BÄR - kb@umweltinstitut.org
 • Plaatsvervanger: Helmut BURTSCHER-SCHADEN - helmut@global2000.at
 • Andere leden: François VEILLERETTE, Polyxeni NICOLOPOULOU STAMATI, Annemarie MARKT, Noa SIMON DELSO, Constantin DOBRESCU
Bijlage:
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Laatst gewijzigd: 05/12/2019

Naam sponsor Datum[1] Bedrag in euro's[2]
Umweltinstitut München e.V. 07/08/2019 30.000
Fundacion Amigos de las Abejas 20/08/2019 50
Campact e.V. 28/08/2019 5.000
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND) 28/08/2019 5.000
Campact e.V. 28/08/2019 5.000
NAJU (Naturschutzjugend im NABU) im NABU Deutschland e.V. 30/08/2019 500
Pesticide Action Network (PAN) Europe 19/09/2019 10.000
Jugend im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUNDjugend) 20/09/2019 250
Stiftung Mensch und Umwelt 02/10/2019 1.000
Générations Futures 10/10/2019 2.000
Pesticide Action Network (PAN) Europe 11/10/2019 5.000
Bündnis für eine enkeltaugliche Landwirtschaft 14/10/2019 10.000
BASIC Aktiengesellschaft Lebensmittelhandel 16/10/2019 4.000
Campact e.V. 28/10/2019 30.000
Deutscher Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (D 30/10/2019 1.500
Voedsel Anders VZW 11/11/2019 100
Österreichischer Erwerbsimkerbund 02/12/2019 1.000

Totaalbedrag steun en financiering: € 110.400
[1]
Datum van ontvangst van de bijdrage. Voor bijdragen in natura dient u de begindatum te vermelden.
[2]
Hoogte verstrekte financiering of raming van bijdragen in natura

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  30/09/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord