Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Koolstof beprijzen om de klimaatverandering te bestrijden
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 22/07/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000011
Registratiedatum: 22/07/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 22/07/2019
Steun betuigen
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Wij verzoeken de Europese Commissie EU-wetgeving voor te stellen om het verbruik van fossiele brandstoffen te ontmoedigen en energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, teneinde de opwarming van de aarde tegen te gaan en de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 °C
Belangrijkste doelen: Wij stellen voor een minimumprijs voor CO2-uitstoot in te voeren, die oploopt van 50 EUR per ton CO2 in 2020 tot 100 EUR in 2025. Het voorstel houdt ook in dat het bestaande systeem van kosteloze toewijzing van emissierechten aan EU-vervuilers wordt afgeschaft en dat voor invoer van buiten de EU een mechanisme voor aanpassing aan de grens wordt ingesteld, om de lagere prijzen voor CO2-emissies in het uitvoerende land te compenseren. De extra inkomsten uit de koolstofbeprijzing dienen te worden gebruikt voor Europese beleidsmaatregelen ter ondersteuning van energiebesparing en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voor een verlaging van de belasting op lagere inkomens.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 192, leden 1 en 2, VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Marco CAPPATO - virginia.fiume@gmail.com
 • Plaatsvervanger: Monica FRASSONI - monica.frassoni@europeangreens.eu
 • Andere leden: Spyros PSYCHAS, Mirko HÄNEL, Ana Luisa FERNANDO, Ioana IONEL, Claudia BASTA
Bijlage: Andere talen EN
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  22/07/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord