Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Eerbiediging van de rechtsstaat binnen de Europese Unie
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 08/04/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000005
Registratiedatum: 08/04/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 30/04/2019
Steun betuigen
Taal van registratie FR / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Instelling van een objectief en onpartijdig beoordelingsmechanisme voor de controle op de toepassing van de waarden van de Europese Unie door alle lidstaten.
Belangrijkste doelen: a) De Europese Unie algemene wetgeving bieden die het mogelijk maakt om objectief de toepassing in de praktijk van nationale bepalingen met betrekking tot de rechtsstaat te controleren. Dit heeft als doel het wederzijdse vertrouwen tussen de lidstaten te versterken, alsook de uitvoering te bevorderen van de bepalingen van artikel 7 VEU betreffende mogelijke schendingen van de waarden van de Unie. b) De handhaving bevorderen van de Europese wetgeving inzake justitiële samenwerking in strafzaken (bv. het Europees aanhoudingsbevel).
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Artikel 70 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Pier Virgilio DASTOLI - presidente@movimentoeuropeo.it
 • Plaatsvervanger: Marco CAPPATO - elena.rampello@associazionelucacoscioni.it
 • Andere leden: Martine MEHEUT, Gabriela Paula POBLET DENTI, Tamás LATTMANN, Jenny Elisabeth PAUL, Michael Gábor ZICHY
Website: formyrights.eu
Bijlage: Andere talen FR
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  08/04/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord