Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

 • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: #NewRightsNow - Meer rechten voor "geüberiseerde" werknemers
Huidige stand van zaken: Verzamelen nog niet beëindigd
Einddatum: 01/04/2020
Registratienummer Commissie: ECI(2019)000004
Registratiedatum: 01/04/2019
Datum van publicatie van deze vertaling: 26/04/2019
Steun betuigen
Taal van registratie FR / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: Verbetering van de rechten van zogenaamde geüberiseerde werknemers door digitale platforms te verplichten "zelfstandigen" die regelmatig voor hen werken, een minimuminkomen te betalen.
Belangrijkste doelen: Wij willen digitale platforms verplichten om een gegarandeerd minimuminkomen te betalen aan "zelfstandigen" of "eenmansbedrijven" die regelmatig voor hen werken. Zo zouden dezen in de toekomst op een stabiel inkomen kunnen rekenen. Het gaat om een sociaal rechtvaardige maatregel tegen de toenemende werkonzekerheid. Meer in het algemeen willen wij de sociale rechten van "geüberiseerde" werknemers versterken.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: De artikelen 151 en 153 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU)
Organisatoren / leden van het burgercomité:
 • Vertegenwoordiger: Atte Samuli OKSANEN - atteoksanen@hotmail.com
 • Plaatsvervanger: Vasiliki TSIARA - vicky-sag@hotmail.com
 • Andere leden: Laurent Armand José LIMOUSIN, Stella Fredrika WIKSTRÖM, Laura Colombe CENCETTI-KASCHUBAT, Malik Hanifa Abdullah Monomotapa Njifokone KOMIDOR, Kathrine Maria Fagerlund BREKKE
Bijlage: Andere talen FR
Wetgevingsvoorstel: Andere talen FR
Steun- en financieringsbronnen:

Vorderingen

 1. Geregistreerd
  01/04/2019
 2. Verzamelen nog niet beëindigd
 3. Inzameling steunbetuigingen beëindigd
 4. Ingediend
 5. Beantwoord