Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

 • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Eat ORIGINal! Unmask your food
Aktuální status: Probíhá sběr
Lhůta: 02/10/2019
Registrační číslo Komise: ECI(2018)000006
Datum registrace: 02/10/2018
Datum zveřejnění tohoto překladu: 02/10/2018
Podpořit
Jazyk registrace: EN / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutí Komise o registraci navrhované občanské iniciativy: ROZHODNUTÍ KOMISE
Téma: Žádáme Evropskou komisi, aby zavedla povinnost uvádět informace o původu u všech potravinářských výrobků, aby se zabránilo podvodům, chránilo veřejné zdraví a zaručilo se právo spotřebitelů na informace.
Hlavní cíle: 1. Uložit povinnost uvádět zemi původu u všech zpracovaných i nezpracovaných potravin, které jsou v oběhu v EU, bez výjimky pro zapsané ochranné známky a zeměpisná označení. 2. U zpracovaných potravin uložit povinnost označovat původ u primárních složek, pokud se liší od země původu konečného produktu. 3. Zlepšit soulad štítků, včetně harmonizovaných informací o výrobních a zpracovatelských postupech s cílem zajistit transparentnost v celém potravinovém řetězci.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: Článek 169 SFEU
Organizátoři / Členové výboru občanů:
 • Zástupce/zástupkyně: Roberto MONCALVO - eatoriginal@coldiretti.it
 • Náhradník/náhradnice: Christiane FOULIER LAMBERT - eatoriginal@reseaufnsea.fr
 • Ostatní členové: Ileana IZVERNICEANU, Elli TSIFOROU, Teresa HALAS, Marta MESSA, Stefan Bruno NILSSON
Internetové stránky: http://www.eatoriginal.eu/
Příloha:
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory:

Poslední aktualizace: 01/04/2019

Jméno sponzora Datum[1] Částka v eurech[2]
Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti 01/10/2018 20 000

Celková výše podpory a finančních prostředků: € 20 000
[1]
Datum, ke kterému byl příspěvek obdržen. V případě naturálií uveďte datum, ke kterému začaly být poskytovány.
[2]
Objem finančních prostředků nebo odhadovaná hodnota naturálií.

Vývoj iniciativy

 1. Registrováno
  02/10/2018
 2. Probíhá sběr
 3. Sběr prohlášení ukončen
 4. Předloženo
 5. Vydáno vyjádření