Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Permanent EU-medborgarskap
Nuvarande status: Otillräckligt stöd
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2018)000003
Registreringsdatum: 23/07/2018
Översättningen publicerad den: 23/08/2018
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Kommissionens beslut om att registrera medborgarinitiativet: KOMMISSIONENS BESLUT
Ämne: EU-medborgarskap
Viktigaste mål: EU:s medborgare väljer Europaparlamentet och deltar i dess arbete. De utövar på så vis sina rättigheter enligt EU-fördraget och stärker unionens demokrati och EU-medborgarskapet. EU-domstolen har slagit fast att medborgarskapet är en grundläggande rättslig ställning för medlemsländernas medborgare. Med brexit riskerar dock miljontals EU-medborgare att berövas denna ställning och sin rösträtt i val till Europaparlamentet. Vi uppmanar därför kommissionen att se till att britterna inte förlorar EU-medborgarskapet och sina rättigheter som EU-medborgare. Kommissionen bör också se till att alla som en gång blivit EU-medborgare får behålla medborgarskapet och de tillhörande rättigheterna för alltid.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Artikel 20 i EUF-fördraget
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Ersättare: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Övriga medlemmar: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Bilaga:
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor: