Navigation path

Domov Kontakt Zemljevid spletišča

O evropski državljanski pobudi

Iskanje pobude

Organizirajte pobudo

Več informacij

  • RSS
Izjava o omejitvi odgovornosti: Za vsebino na tej strani so izključno pristojni organizatorji pobud. Besedila izključno odražajo mnenja avtorjev in v nobenem primeru ne odražajo mnenja Evropske komisije. Komisija ne prevzema odgovornosti za morebitno uporabo informacij na tej strani.
Naslov: Stalno državljanstvo Evropske unije
Status: Nezadostna podpora
Evidenčna številka Komisije: ECI(2018)000003
Datum prijave: 23/07/2018
Datum objave prevoda: 22/08/2018
Jezik prijave: EN / Drugi jeziki pobude: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sklep Komisije o prijavi predlagane državljanske pobude: SKLEP KOMISIJE
Predmet: Stalno državljanstvo Evropske unije
Glavni cilji: Državljani EU izvolijo Evropski parlament in sodelujejo pri njegovem delu, s čimer uveljavljajo pravice iz Pogodb, krepijo demokracijo in državljanstvo Unije. Ob upoštevanju stališča Sodišča EU glede državljanstva Unije kot „temeljnega statusa“ državljanov držav članic in tega, da bo zaradi izstopa Združenega kraljestva milijone državljanov EU izgubilo ta status in pravico do glasovanja na evropskih volitvah, pozivamo Komisijo, naj predlaga sredstva, s katerimi bi se izognili tveganju kolektivne izgube državljanstva in pravic EU ter vsem državljanom EU zagotovili, da so status državljana EU in pravice, ki iz njega izhajajo, trajni, ko so enkrat pridobljeni.
Določbe Pogodb, pomembne za pobudo: PDEU – člen 20
Organizatorji/člani državljanskega odbora:
  • Predstavnik: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Namestnik: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Drugi člani: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Spletna stran: www.eucitizen2017.org
Priloga:
Osnutek pravnega akta:
Viri financiranja in podpore: