Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Trvalé občianstvo Európskej únie
Aktuálny status: Nedostatočná podpora
Komisné registračné číslo: ECI(2018)000003
Dátum registrácie: 23/07/2018
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 22/08/2018
Jazyk registrácie: EN / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Rozhodnutie Komisie o registrácii navrhovanej iniciatívy občanov: ROZHODNUTIE KOMISIE
Predmet: Občianstvo Európskej únie
Hlavné ciele: Občania EÚ volia Európsky parlament a podieľajú sa na jeho práci, čím uplatňujú práva vyplývajúce zo zmluvy, prehlbujú demokraciu Únie a posilňujú jej občianstvo. Keďže Súdny dvor považuje občianstvo Únie za „základný štatút“ štátnych príslušníkov členských štátov a v dôsledku vystúpenia Spojeného kráľovstva z Únie milióny občanov EÚ o tento štatút a o možnosť zúčastniť sa na voľbách do Európskeho parlamentu prídu, iniciatíva požaduje, aby Komisia navrhla prostriedky na predchádzanie riziku kolektívnej straty občianstva a práv EÚ a zaručila všetkým občanom EÚ, že keď tento štatút raz nadobudnú, má trvalý charakter a zaručuje ich práva.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Článok 20 ZFEÚ
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Náhradník: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Ďalší členovia: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Webová lokalita: www.eucitizen2017.org
Príloha:
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania: