Navigation path

Strona główna Kontakt Mapa strony

Europejska inicjatywa obywatelska

Jak znaleźć inicjatywę

Jak zorganizować inicjatywę

Więcej informacji

  • RSS
Zastrzeżenie: Wyłączną odpowiedzialność za treść tej strony ponoszą organizatorzy inicjatyw. Tekst odzwierciedla wyłącznie poglądy jego autorów i w żaden sposób nie może zostać uznany za wyraz poglądów Komisji Europejskiej. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za żadne ewentualne wykorzystanie zawartych tu informacji.
Tytuł: „Zachowanie obywatelstwa Unii Europejskiej”
Obecny status: Niewystarczające poparcie
Numer nadany w rejestrze Komisji: ECI(2018)000003
Data rejestracji: 23/07/2018
Data publikacji tego tłumaczenia: 22/08/2018
Język rejestracji: EN / Inne dostępne języki: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Decyzja Komisji w sprawie rejestracji proponowanej inicjatywy obywatelskiej: DECYZJA KOMISJI
Przedmiot: Obywatelstwo Unii Europejskiej
Główne cele: Obywatele UE wybierają Parlament Europejski i uczestniczą w jego pracach, realizując w ten sposób prawa wynikające z traktatów, umacniając demokrację w Unii i rozwijając jej obywatelski wymiar. Odnotowując opinię ETS, zgodnie z którą obywatelstwo Unii jest „fundamentalnym statusem” obywateli państw członkowskich oraz biorąc pod uwagę fakt, że brexit pozbawi miliony obywateli UE tego statusu i uniemożliwi im głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zwracamy się do Komisji z prośbą o zaproponowanie środków, które pozwolą uniknąć ryzyka zbiorowej utraty obywatelstwa Unii i praw przysługujących obywatelom UE oraz zagwarantują wszystkim obywatelom UE, że po uzyskaniu takiego statusu będzie on zachowany, a prawa pozostaną nabyte.
Postanowienia traktatów uznane przez organizatorów za istotne dla zaproponowanych działań: TFUE – art. 20
Organizatorzy / Członkowie komitetu obywatelskiego:
  • Reprezentant: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Zastępca: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Inni członkowie: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Strona internetowa: www.eucitizen2017.org
Załącznik:
Projekt aktu prawnego:
Źródła wsparcia i finansowania: