Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Permanent Europees burgerschap
Huidige stand van zaken: Onvoldoende steun
Registratienummer Commissie: ECI(2018)000003
Registratiedatum: 23/07/2018
Datum van publicatie van deze vertaling: 22/08/2018
Taal van registratie EN / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Besluit van de Commissie over de registratie van dit burgerinitiatief: BESLUIT VAN DE COMMISSIE
Onderwerp: EU-burgerschap
Belangrijkste doelen: EU-burgers kiezen het Europees Parlement en nemen deel aan zijn werkzaamheden. Zo oefenen zij hun rechten op grond van het Verdrag uit, werken zij aan de democratie in de Unie en versterken zij het burgerschap. Gezien het feit dat het EHvJ het burgerschap van de Unie ziet als "primaire hoedanigheid" van de onderdanen van de lidstaten, en dat miljoenen EU-burgers door de brexit deze hoedanigheid en hun recht om te stemmen bij de Europese verkiezingen zullen verliezen, vragen wij de Commissie een manier voor te stellen om dit collectieve verlies van het EU-burgerschap en EU-rechten te vermijden en alle EU-burgers te garanderen dat het EU-burgerschap en de EU-rechten, als deze eenmaal verkregen zijn, permanent zijn.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Art. 20 VWEU
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Plaatsvervanger: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Andere leden: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Bijlage:
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen: