Navigation path

Sākumlapa Kontaktinformācija Vietnes plāns

Par pilsoņu iniciatīvu

Atrast iniciatīvu

Iniciatīvas organizēšana

Sīkāka informācija

  • RSS
Atruna: par šīs lapas saturu atbild vienīgi iniciatīvu organizatori. Šie dokumenti atspoguļo to autoru viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tie atspoguļo Eiropas Komisijas viedokli. Komisija neatbild par tajos sniegtās informācijas izmantojumu.
Nosaukums: Pastāvīga Eiropas Savienības pilsonība
Pašreizējais statuss: Nepietiekams atbalsts
Komisijas piešķirtais reģistrācijas numurs: ECI(2018)000003
Reģistrācijas datums: 23/07/2018
Šā tulkojuma publicēšanas datums: 22/08/2018
Reģistrācijas valoda: EN / Citas pieejamās valodas: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Komisijas Lēmums par ierosinātās pilsoņu iniciatīvas reģistrēšanu: KOMISIJAS LĒMUMS
Priekšlikuma būtība jeb priekšmets: Eiropas Savienības pilsonība
Galvenie mērķi: ES pilsoņi ievēl Eiropas Parlamentu un piedalās tā darbā, tādējādi īstenojot Līgumu tiesības, stiprinot Savienības demokrātiju un tās pilsonību. Ņemot vērā ES Tiesas nostāju par Savienības pilsonību kā dalībvalstu valstspiederīgo “pamatstatusu” un to, ka līdz ar Apvienotās Karalistes izstāšanos miljoni ES pilsoņu zaudēs šo statusu un tiesības balsot Eiropas Parlamenta vēlēšanās, Komisija tiek aicināta ierosināt līdzekļus, ar kuru palīdzību varētu izvairīties no riska kolektīvi zaudēt ES pilsonību un tiesības, un apliecināt visiem ES pilsoņiem, ka līdz ar šā statusa iegūšanu tas kļūst pastāvīgs, tāpat kā iegūtās saistītās tiesības.
Līgumu noteikumi, kuri, pēc organizatoru domām, attiecas uz iniciatīvu: LESD 20. pants
Organizatori jeb pilsoņu komitejas locekļi:
  • Pārstāvis: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Vietnieks: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Citi locekļi: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Tīmekļa vietne: www.eucitizen2017.org
Pielikums:
Tiesību akta projekts:
Atbalsta un finansējuma avoti: