Navigation path

Leathanach baile Teagmháil Léarscáil an tsuímh

Faoi thionscnamh na saoránach

Aimsigh tionscnamh

Tionscnamh a eagrú

Breis eolais

  • RSS
Séanadh: Is iad eagraithe na dtionscnamh beartaithe amháin atá freagrach as a bhfuil ar an leathanach seo. Tuairimí na n-údar amháin atá sna téacsanna agus níl aon slí is féidir a mheas gur tuairimí an Choimisiúin Eorpaigh atá iontu. Ní féidir an Coimisiún a dhéanamh freagrach as aon úsáid a d'fhéadfaí a bhaint as an bhfaisnéis atá iontu.
Teideal: Buansaoránacht den Aontas Eorpach
Stádas reatha: Ní leor an tacaíocht
Uimhir chlárúcháin an Choimisiúin: ECI(2018)000003
Dáta clárúcháin: 23/07/2018
Dáta foilsithe an aistriúchain seo: 23/08/2018
Teanga chlárúcháin: EN / Teangacha eile atá ar fáil: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
An Cinneadh ón gCoimisiún maidir le clárú an tionscadail ó na saoránaigh atá beartaithe: CINNEADH ÓN gCOIMISIÚN
Ábhar: Saoránacht den Aontas Eorpach
Príomhchuspóirí: Is iad saoránaigh an Aontais Eorpaigh a thoghann Parlaimint na hEorpa agus glacann siad páirt in obair na parlaiminte sin sa chaoi go mbíonn siad ag feidhmiú chearta na gconarthaí, ag cur le daonlathas an Aontais agus ag daingniú shaoránacht an Aontais. I bhfianaise sheasamh Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh gur 'stádas bunúsach' de chuid náisiúnaigh na mBallstát í saoránacht an Aontais agus go mbainfidh Brexit an stádas sin de na milliúin saoránaigh den Aontas Eorpach chomh maith lena vóta sna toghcháin Eorpacha, iarrtar leis an tionscnamh ar an gCoimisiún modhanna a mholadh chun nach mbeidh an baol ann go gcaillfidh tacar daoine saoránacht agus cearta an Aontais agus go ndearbhóidh sí do shaoránaigh uile an Aontais go bhfuil an stádas sin buan agus na cearta sin socraithe.
Forálacha na gConarthaí ar mheas na heagraithe iad a bheith ábhartha: CFAE Airteagal 20
Eagraithe / Baill choiste na saoránach:
  • Ionadaí: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Ionadaí malartach: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Baill eile: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Suíomh gréasáin: www.eucitizen2017.org
Iarscríbhinn:
Dréachtghníomh dlí:
Foinsí tacaíochta agus maoinithe: