Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Постоянно гражданство на Европейския съюз
Настоящ статус: Недостатъчна подкрепа
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2018)000003
Дата на регистрация: 23/07/2018
Дата на публикуване на този превод: 22/08/2018
Език на регистрацията: EN / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Решение на Комисията относно регистрирането на предложената гражданска инициатива: РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
Предмет: Гражданство на Европейския съюз
Основни цели: Гражданите на ЕС избират състава на Европейския парламент и вземат участие в неговата работа, като по този начин упражняват правата си по Договора, засилват демокрацията в Съюза и укрепват неговото гражданство. Предвид становището на Съда на ЕС, че гражданството на Съюза е „основен статус“ на гражданите на държавите членки, както и факта, че вследствие на Брексит милиони граждани на ЕС ще бъдат лишени от този статус и от правото си да гласуват на европейските избори, е необходимо Комисията да предложи начини за избягване на риска от колективна загуба на гражданството на ЕС и на произтичащите от него права и да увери всички граждани на ЕС, че веднъж придобит, този статус е постоянен и техните права се запазват.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Член 20 от ДФЕС
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Anthony SIMPSON - tonysimpson@russfound.org
  • Заместник: Dexter WHITFIELD - dexter.whitfield@gmail.com
  • Други членове: Paule THIOULOUSE, PATRIZIA SERAFINI, Patricia BAUM, Maria SOTIROPOULOU, Carla, Giuseppina, Amalia, Eugenia GOFFI
Уебсайт: www.eucitizen2017.org
Приложение:
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране: