Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Let'sfly2Europe: Ge flyktingar möjlighet att ta sig till Europa på ett lagligt och säkert sätt!
Nuvarande status: Tillbakadraget den 03/12/2016
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2016)000001
Registreringsdatum: 02/09/2016
Översättningen publicerad den: 04/11/2016
Registreringsspråk: DE / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Ämne: Flyktingar bör få möjlighet att ta sig till Europa på ett lagligt och säkert sätt.
Viktigaste mål: Flyktingar får inte gå ombord på flygplan, för om deras asylansökan avslås får transportören böter på flera tusen euro i enlighet med EU-direktiv 2001/51/EG och artikel 26.2 och 26.3 i Schengen¬regelverket. Dessa bestämmelser utgör en hård åtgärd mot asylsökandes tillträde, eftersom vägen till EU görs svår eller omöjlig, även för politiskt förföljda. Vi kräver att båda bestämmelserna ska upphävas.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Direktiv 2001/51/EG; artikel 26.2 och 26.3 i Schengenregelverket; artiklarna 2, 6 och 18 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna; artikel 2 i EU-fördraget; artikel 14 i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Ersättare: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Övriga medlemmar: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Bilaga: Andra språk: DE
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor: