Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Mededeling: De organisatoren van de betrokken burgerinitiatieven zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van deze pagina. De teksten zijn uitsluitend voor rekening van de auteurs ervan en vertegenwoordigen niet het standpunt van de Europese Commissie. De Commissie is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de verstrekte informatie wordt gebruikt.
Titel: Let'sfly2Europe: vluchtelingen en legale migranten moeten in Europa kunnen komen!
Huidige stand van zaken: Ingetrokken op 03/12/2016
Registratienummer Commissie: ECI(2016)000001
Registratiedatum: 02/09/2016
Datum van publicatie van deze vertaling: 26/10/2016
Taal van registratie DE / Andere talen BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Onderwerp: Vluchtelingen moeten legaal en veilig naar Europa kunnen reizen.
Belangrijkste doelen: Vluchtelingen kunnen geen vliegtuig nemen, omdat de vervoerder bij een geweigerd asielverzoek ingevolge EU-RL 2001/51/EG en artikel 26, alinea 2, 3 van het Schengenakkoord met sancties ten bedrage van meer dan 1 000 EUR wordt geconfronteerd. Deze voorschriften zijn pijnlijk met betrekking tot de toegang van asielzoekers, aangezien de weg naar de EU moeilijk of onmogelijk wordt gemaakt, zelfs als zij aan politieke vervolging zijn blootgesteld. Daarom moeten voornoemde regelingen worden geschrapt.
Door organisatoren genoemde verdragsbepalingen: Richtlijn 2001/51/EG; Schengenakkoord, art. 26, §2, 3; EU-Handvest van grondrechten, artt. 2, 6, 18; VEU, art. 2, UVRM 14.
Organisatoren / leden van het burgercomité:
  • Vertegenwoordiger: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Plaatsvervanger: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Andere leden: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Bijlage: Andere talen DE
Wetgevingsvoorstel:
Steun- en financieringsbronnen: