Navigation path

Paġna Ewlenija Kuntatt Mappa tas-sit

Dwar l-Inizjattiva taċ-ċittadini

Sib inizjattiva

Organizza inizjattiva

Aktar informazzjoni

  • RSS
Rinunċja: Il-kontenut ta' din il-paġna jaqa' taħt ir-responsabbiltà unika tal-organizzaturi tal-inizjattivi. It-testi jirriflettu biss l-opinjonijiet tal-awturi tagħhom u ma jistgħu bl-ebda mod jitqiesu li jirriflettu l-opinjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma tistax tinżamm responsabbli minn xi użu li jista' jsir tal-informazzjoni li fihom.
Titlu: Let'sfly2Europe: Il-possibbilità ta’ aċċess legali u sikur lejn lejn l-Ewropa għar-refuġjati!
Status kurrenti: Irtirata f'din id-data 03/12/2016
Numru ta' reġistrazzjoni tal-Kummissjoni: ECI(2016)000001
Data tar-reġistrazzjoni: 02/09/2016
Data tal-pubblikazzjoni ta' din it-traduzzjoni: 04/11/2016
Lingwa tar-reġistrazzjoni: DE / Lingwi oħrajn disponibbli: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Suġġett: Ir-refuġjati għandu jkollhom il-possibbiltà li jidħlu fl-Ewropa b’mod legali u sikur.
Għanijiet ewlenin: Ir-refuġjati ma jistgħux jaqbdu ajruplan, peress li, skont id-Direttiva tal-UE 2001/51/KE, u l-Artikolu 26, punti 2 u 3 tal-acquis ta’ Schengen, jekk l-applikazzjoni għall-asil tkun miċħuda it-trasportatur jeħel sanzjonijiet li jammontaw għal eluf ta’ euro. Dawn id-dispożizzjonijiet jipprovdu miżuri ibsin rigward l-aċċess għaċ-ċittadini barranin li jfittxu l-asil, u għalhekk jagħmlu t-triq lejn l-UE diffiċli jew impossibbli, anki jekk dawn ikunu persegwitati politikament. Nitolbu t-tneħħija ta’ dawn iż-żewġ dispożizzjonijiet.
Id-dispożizzjonijiet tat-Trattati meqjusin rilevanti mill-organizzaturi: Id-Direttiva 2001/51/KE; l-acquis ta’ Schengen Artikolu 26 (2) u (3); l-Artikolu 2, 6 u 18 tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE; it-TUE Artikolu 2; id-Dikjarazzjoni Universali tad-Drittijiet tal-Bniedem l-Artikolu 14.
Organizzaturi / Membri tal-kumitat taċ-ċittadini:
  • Rappreżentant: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Sostitut: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Membri oħrajn: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Anness: Lingwi oħrajn disponibbli: DE
Abbozz tal-att legali:
Sorsi ta' appoġġ u finanzjament: