Navigation path

Domovská stránka Kontakt Mapa webovej lokality

Informácie o iniciatíve občanov

Vyhľadať iniciatívu

Organizácia iniciatívy

Ďalšie informácie

  • RSS
Odmietnutie zodpovednosti: Za obsah na tejto stránke nesú výhradnú zodpovednosť organizátori iniciatív. Texty vyjadrujú len názory autorov a v žiadnom prípade ich nemožno považovať za názory Európskej komisie. Komisia nenesie nijakú zodpovednosť za použitie informácií uvedených na tejto stránke.
Názov: Let'sfly2Europe: Umožniť utečencom legálnu a bezpečnú cestu do Európy!
Aktuálny status: Vzatá späť 03/12/2016
Komisné registračné číslo: ECI(2016)000001
Dátum registrácie: 02/09/2016
Dátum uverejnenia tohto prekladu: 04/11/2016
Jazyk registrácie: DE / Ďalšie dostupné jazyky: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Utečenci musia dostať možnosť cestovať legálne a bezpečne do Európy.
Hlavné ciele: Utečenci nesmú nastupovať do lietadiel, keďže v súlade so smernicou EÚ 2001/51/ES a s článkom 26 ods. 2 a 3 schengenského acquis sú dopravcom v prípade zamietnutia žiadosti o azyl uložené sankcie vo výške niekoľko tisíc eur. Tieto ustanovenia predstavujú tvrdé opatrenia namierené proti príchodu žiadateľov o azyl, pretože im sťažujú alebo znemožňujú cestu do EÚ, aj keď ide o politicky prenasledované osoby. Žiadame preto zrušiť obe ustanovenia.
Ustanovenia zmlúv, ktoré organizátori považujú za relevantné: Smernica 2001/51/ES, článok 26 ods. 2 a 3 schengenského acquis, články 2, 6 a 18 Charty základných práv EÚ, článok 2 ZEÚ a článok 14 Všeobecnej deklarácie ľudských práv.
Organizátori/Členovia občianskeho výboru:
  • Zástupca: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Náhradník: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Ďalší členovia: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Webová lokalita: http://www.letsfly2europe.eu/
Príloha: Ďalšie dostupné jazyky: DE
Návrh právneho aktu:
Zdroje podpory a financovania: