Navigation path

Prima pagină Contact Harta site-ului

Despre iniţiativa cetăţenească

Căutaţi o iniţiativă

Organizați o inițiativă

Mai multe informaţii

  • RSS
Declinarea responsabilităţii: Conţinutul acestei pagini intră exclusiv în responsabilitatea organizatorilor iniţiativelor. Textele reflectă doar punctele de vedere ale autorilor lor şi nu exprimă, în niciun caz, opiniile Comisiei Europene. Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru felul în care sunt utilizate informaţiile de pe această pagină.
Titlu: Let’sfly2Europe: Permiterea accesului legal și sigur al refugiaților în Europa!
Statutul actual: Retrasă la data de 03/12/2016
Număr de înregistrare atribuit de Comisie: ECI(2016)000001
Data înregistrării: 02/09/2016
Data publicării acestei traduceri: 04/11/2016
Înregistrată în limba: DE / Alte versiuni lingvistice: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Obiect: Refugiații trebuie să aibă posibilitatea de a intra pe teritoriul Europei în mod legal și în siguranță.
Obiective principale: Refugiații nu pot lua avionul, întrucât în cazul respingerii cererii de azil, în conformitate cu Directiva 2001/51/CE și cu articolul 26 aliniatele (2) și (3) din acquis-ul Schengen, companiile de transport sunt sancționate cu amenzi de peste 1 000 EUR. Aceste dispoziții constituie o măsură dureroasă împotriva accesului solicitanților de azil din țări terțe, în măsura în care li se refuză sau li se îngreunează posibilitatea de a călători către Europa, în pofida faptului că sunt urmăriți politic. Solicităm eliminarea ambelor prevederi.
Prevederile tratatelor considerate relevante de către organizatori: Directiva 2001/51/CE; acquis-ul Schengen articolul 26 alineatele (2) și (3); Carta drepturilor fundamentale a UE, articolele 2, 6, 18; TUE articolul 2; Declarația universală a drepturilor omului 14.
Organizatori/Membrii comitetului cetăţenilor:
  • Reprezentant: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Supleant: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Alţi membri: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Anexă: Alte versiuni lingvistice: DE
Proiect de act juridic:
Surse de susţinere şi finanţare: