Navigation path

Početna Kontakt Karta <em>web</em>-mjesta

O građanskoj inicijativi

Pronalaženje inicijative

Organiziranje inicijative

Više informacija

  • RSS
Izjava o ograničenju odgovornosti: Za sadržaj ove stranice odgovorni su isključivo organizatori inicijativa. Tekstovi odražavaju isključivo stajališta autora i ni na koji način ne odražavaju stavove Europske komisije. Komisija ne odgovara za eventualnu uporabu informacija koje sadržava ova stranica.
Naslov: Let'sfly2Europe: Omogućimo izbjeglicama zakonit i siguran pristup Europi!
Aktualni status: Povučena 03/12/2016
Registarski broj koji dodjeljuje Komisija: ECI(2016)000001
Datum registriranja: 02/09/2016
Datum objave prijevoda 04/11/2016
Jezik registriranja: DE / Drugi dostupni jezici: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Predmet: Izbjeglice trebaju imati mogućnost zakonitog i sigurnog dolaska u Europu.
Glavni ciljevi: Izbjeglice nemaju pravo putovanja zrakoplovom jer se, u skladu s Direktivom 2001/51/EZ i s člankom 26. stavcima 2. i 3. schengenske pravne stečevine, u slučaju odbijanja zahtjeva za azil prijevoznik kažnjava sankcijama u iznosu od više tisuća EUR. Te mjere predstavljaju oštro postupanje s tražiteljima azila koji pokušavaju ući u EU jer im se, iako se radi o žrtvama političkog progona, pristup EU-u otežava ili onemogućuje. Zahtijevamo ukidanje obiju odredbi.
Odredbe Ugovorâ koje organizatori smatraju relevantnima: Smjernica 2001/51/EZ; članak 26. stavci 2. i 3. schengenske pravne stečevine; članci 2., 6. i 18. Povelje EU-a o temeljnim pravima; članak 2. UEU-a; članak 14. Opće deklaracije o ljudskim pravima.
Organizatori/članovi građanskog odbora:
  • Predstavnik: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Zamjenik: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Ostali članovi: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Internetska stranica: http://www.letsfly2europe.eu/
Prilog: Drugi dostupni jezici: DE
Nacrt pravnog akta:
Izvori potpore i financiranja: