Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Let'sfly2Europe: Võimaldada pagulastele seaduslik ja turvaline pääs Euroopasse!
Praegune staatus: Tagasi võetud 03/12/2016
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2016)000001
Registreerimise kuupäev: 02/09/2016
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 04/11/2016
Registreerimiskeel: DE / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sisu: Pagulased peavad saama võimaluse seaduslikult ja turvaliselt Euroopasse reisida.
Peamised eesmärgid: Pagulased ei tohi siseneda lennukisse, sest rahuldamata jäänud varjupaigataotluse korral trahvitakse transpordiettevõtet vastavalt ELi direktiivile 2001/51/EÜ ja Schengeni lepingu artikli 26 lõigetele 2 ja 3 trahviga summas üle 1 000 euro. Need eeskirjad kujutavad endast valusat meedet seoses varjupaigataotlejatest välismaalaste Euroopasse pääsuga, kuna tee Euroopa Liitu on tehtud raskeks või isegi võimatuks, kuigi inimesed on poliitiliselt tagakiusatud. Me nõuame mõlema sätte kõrvaldamist.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: Direktiiv 2001/51/EÜ, Schengeni lepingu artikli 26 lõiked 2 ja 3; ELi põhiõiguste harta artiklid 2, 6 ja 18; Euroopa Liidu lepingu artikkel 2, inimõiguste ülddeklaratsiooni artikkel 14.
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Asendaja: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Teised liikmed: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Lisa: Muud keeled: DE
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad: