Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Upozornění: Za obsah této stránky odpovídají výhradně organizátoři navrhovaných iniciativ. Text odráží pouze názory autorů iniciativy a nikoli stanoviska Evropské komise. Komise v žádném případě neodpovídá za to, jak budou použity informace, jež jsou v něm uvedeny.
Název: Let'sfly2Europe: Umožnit uprchlíkům legální a bezpečnou cestu do Evropy!
Aktuální status: Staženo dne 03/12/2016
Registrační číslo Komise: ECI(2016)000001
Datum registrace: 02/09/2016
Datum zveřejnění tohoto překladu: 04/11/2016
Jazyk registrace: DE / Další jazykové verze: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Téma: Uprchlíkům by mělo být umožněno, aby se legálním a bezpečným způsobem dostali do Evropy.
Hlavní cíle: Uprchlíci nesmí nastupovat do letadel, jelikož v souladu se směrnicí EU 2001/51/ES a s čl. 26 odst. 2 a 3 schengenského acquis jsou dopravcům v případě zamítnutí žádosti o azyl ukládány sankce ve výši několika tisíc eur. Tato ustanovení představují tvrdé opatření namířené proti příchodu žadatelů o azyl, neboť jim ztěžují či znemožňují cestu do EU, i když se jedná o politicky pronásledované osoby. Požadujeme, aby byla obě ustanovení zrušena.
Ustanovení Smluv považovaná za relevantní pro navrhovaná opatření: směrnice 2001/51/ES; čl. 26 odst. 2 a 3 schengenského acquis; články 2, 6 a 18 Listiny základních práv EU; článek 2 SEU; článek 14 Všeobecné deklarace lidských práv.
Organizátoři / Členové výboru občanů:
  • Zástupce/zástupkyně: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Náhradník/náhradnice: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Ostatní členové: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Internetové stránky: http://www.letsfly2europe.eu/
Příloha: Další jazykové verze: DE
Návrh právního aktu:
Zdroje finančních prostředků a podpory: