Navigation path

Начало За контакти Карта на сайта

За гражданската инициатива

Открийте инициатива

Организиране на инициатива

Още информация

  • RSS
Отказ от отговорност: За съдържанието на тази страница отговорност носят единствено организаторите на инициативите. Текстът изразява единствено вижданията на авторите и по никакъв начин не може да се смята, че той изразява вижданията на Европейската комисия. Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в него.
Наслов: Let'sfly2Europe: предоставяне на възможност на бежанците за легално и безопасно влизане в Европа!
Настоящ статус: Оттеглена на 03/12/2016
Регистрационен номер в Комисията: ECI(2016)000001
Дата на регистрация: 02/09/2016
Дата на публикуване на този превод: 04/11/2016
Език на регистрацията: DE / Други достъпни езици: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Предмет: Бежанците трябва да получат възможност за легално и безопасно влизане в Европа.
Основни цели: Бежанците не могат да пътуват със самолети, тъй като съгласно Директива 2001/51/ЕО на Съвета, и член 26, параграфи 2 и 3, от достиженията на правото от Шенген, ако молбата за убежище получи отказ, на транспортната компания могат да бъдат наложени санкции в размер на няколко хиляди евро. Тези разпоредби представляват болезнени мерки срещу търсещите убежище лица, които желаят да влязат в Европа, тъй като затрудняват/правят невъзможно влизането в Европа, дори за жертвите на политически преследвания. Призоваваме за премахването на двете разпоредби.
Разпоредби на Договорите, смятани от организаторите за имащи отношение към инициативата: Директива 2001/51/ЕО, член 26, параграфи 2 и 3, от достиженията на правото от Шенген; членове 2, 6 и 18 от Хартата на на ЕС на основните права, член 2 от ДЕС, член 14 от Всеобщата декларация за правата на човека.
Организатори/ Членове на гражданския комитет:
  • Представител: Markus JAGGO - markus.jaggo@letsfly2europe.eu
  • Заместник: Paula VAN MASTRIGT - Paula.Van_Mastrigt@letsfly2europe.eu
  • Други членове: Filip ĐURIĆ, Lorena DE TORO SÁNCHEZ, Jolan MOISON, Jenny-Margrethe VEJ, Victoria MORAN
Приложение: Други достъпни езици: DE
Проект на правен акт:
Източници на подкрепа и финансиране: