Navigation path

Förstasida Kontakt Översikt

Om medborgarinitiativet

Hitta ett initiativ

Organisera ett initiativ

Mer information

  • RSS
Ansvarsfriskrivning: Initiativets organisatörer är ensamt ansvariga för innehållet på denna sida. Det återger endast författarnas åsikter och kan inte på något sätt anses återspegla EU-kommissionens uppfattning. Kommissionen tar inget ansvar för hur uppgifterna kan komma att användas.
Titel: Rättvisa transporter i Europa – likabehandling av alla transportarbetare
Nuvarande status: Otillräckligt stöd
Kommissionens registreringsnummer: ECI(2015)000002
Registreringsdatum: 14/09/2015
Översättningen publicerad den: 25/09/2015
Registreringsspråk: EN / Andra språk: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Ämne: Förslag med och utan lagstiftningskaraktär för att säkerställa rättvis konkurrens och likabehandling av arbetstagare inom olika transportsätt.
Viktigaste mål: Målet med det europeiska medborgarinitiativet "Rättvisa transporter i Europa" är att sätta stopp för oacceptabla affärsmetoder som leder till social dumpning och lönedumpning. Vi uppmanar Europeiska kommissionen att säkerställa rättvis konkurrens inom de olika transportsätten och att garantera likabehandling av arbetstagare (med respekt för principen om lika lön och lika arbetsförhållanden), oberoende av ursprungsland.
Fördragsbestämmelser som organisatörerna anser relevanta: Avdelningarna IV, VI, IX, X, i synnerhet artiklarna 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152 och 153 (i EUF-fördraget) samt artiklarna 1 och 31 (i stadgan).
Organisatörer/medborgarkommitté:
  • Företrädare: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Ersättare: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Övriga medlemmar: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Bilaga: Andra språk: EN
Utkast till rättsakt:
Stöd- och finansieringskällor:

Senaste uppdatering: 13/07/2015

Sponsor Datum[1] Belopp i euro[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Totalt belopp: € 322 000
[1]
Datum då bidraget togs emot. Ange startdatum för naturabidragen.
[2]
Faktiskt stödbelopp eller uppskattat värde på naturabidrag.
Ytterligare information om stöd och finansiering: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf