Navigation path

Pradžios puslapis Kontaktai Svetainės struktūra

Apie piliečių iniciatyvą

Ieškoti iniciatyvos

Iniciatyvos organizavimas

Daugiau informacijos

  • RSS
Atsakomybės apribojimas. Už šio puslapio turinį atsakingi tik iniciatyvų organizatoriai. Tekstuose išreikšta tik autorių, bet jokiu būdu ne Europos Komisijos nuomonė. Komisija už pateiktos informacijos naudojimą neatsako.
Pavadinimas: Teisingas Europos transportas – vienodas požiūris į visus transporto darbuotojus
Dabartinis statusas: Nepakankama parama
Komisijos registracijos numeris: ECI(2015)000002
Registracijos data: 14/09/2015
Šio vertimo paskelbimo data: 25/09/2015
Registracijos kalba: EN / Kitos kalbos: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Dalykas: Pasiūlymai dėl teisėkūros ir ne teisėkūros procedūra priimamų aktų, siekiant užtikrinti sąžiningą konkurenciją ir vienodą požiūrį į skirtingų transporto rūšių darbuotojus.
Pagrindiniai tikslai: Europos piliečių iniciatyvos „Teisingas Europos transportas“ tikslas yra nutraukti nepriimtiną verslo praktiką, kuri lemia socialinį ir atlyginimų dempingą. Raginame Europos Komisiją užtikrinti sąžiningą skirtingų transporto rūšių konkurenciją ir užtikrinti vienodą požiūrį į darbuotojus (dėl vienodo darbo užmokesčio principo ir darbo sąlygų), nepriklausomai nuo jų kilmės šalies.
Sutarčių nuostatos, kurias organizatoriai laiko svarbiomis siūlomai iniciatyvai: IV, VI, IX, X antraštinės dalys, ypač (SESV) 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152, 153 straipsniai, (Chartijos) 1, 31 straipsniai.
Organizatoriai/Piliečių komiteto nariai:
  • Atstovas: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Pavaduotojas: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Kiti nariai: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Interneto svetainė: www.fairtransporteurope.eu
Priedas: Kitos kalbos: EN
Teisės akto projektas:
Paramos ir finansavimo šaltiniai:

Atnaujinta 13/07/2015

Rėmėjo vardas ir pavardė arba pavadinimas Data[1] Suma eurais[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Bendra paramos ir finansavimo suma: € 322 000
[1]
Paramos gavimo data. Jei parama suteikta natūra, data, kai ji pradėta teikti.
[2]
Reali gaunamo finansavimo suma arba apytikrė įnašo natūra vertė.
Daugiau informacijos apie paramą ir finansavimą: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf