Navigation path

Avaleht Kontakt Sisujuht

Kodanikualgatuse kohta

Leidke algatus

Algatuse korraldamine

Täiendav teave

  • RSS
Vastutuse välistamine. Käesoleva lehekülje sisu eest vastutavad üksnes algatuste korraldajad. Tekstid väljendavad üksnes algatuste autorite seisukohti ning neid ei saa kuidagi seostada Euroopa Komisjoni seisukohtadega. Komisjoni ei saa pidada vastutavaks tekstides sisalduva teabe mis tahes viisil kasutamise eest.
Pealkiri: Õiglane transport Euroopas – kõigi transporditöötajate võrdne kohtlemine
Praegune staatus: Ebapiisav toetus
Komisjoni antud registreerimisnumber: ECI(2015)000002
Registreerimise kuupäev: 14/09/2015
Käesoleva tõlke avaldamise kuupäev: 25/09/2015
Registreerimiskeel: EN / Muud keeled: BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR HR HU IT LT LV MT NL PL PT RO SK SL SV
Sisu: Seadusandlikud ja muud kui seadusandlikud ettepanekud õiglase konkurentsi ja töötajate võrdse kohtlemise tagamiseks eri transpordiliikide lõikes.
Peamised eesmärgid: Euroopa kodanikualgatuse „Õiglane transport Euroopas” eesmärk on lõpetada vastuvõetamatute äritavade kasutamine, mille tulemuseks on sotsiaalne ja palgadumping. Kutsume Euroopa Komisjoni üles tagama õiglase konkurentsi eri transpordiliikide lõikes ja töötajate võrdse kohtlemise (seoses võrdsete palga- ja töötingimustega) sõltumata nende päritoluriigist.
Korraldajate poolt asjakohaseks peetavad aluslepingute sätted: IV, VI, IX ja X jaotis, eeskätt artiklid 45, 53, 56, 62, 95, 96, 152 ja 153 (ELi toimimise leping), artiklid 1 ja 31 (harta).
Korraldajad / Kodanike komitee liikmed:
  • Esindaja: Lars LINDGREN - FairTransportEurope@ETF-Europe.org
  • Asendaja: Jan VILLADSEN - FairTransportEuropeSubstitute@ETF-Europe.org
  • Teised liikmed: Igors PAVLOVS, Alexander KIRCHNER, Zoltan PAPP, Ekaterina YORDANOVA, Fatima AGUADO QUEIPO
Lisa: Muud keeled: EN
Õigusakti eelnõu:
Toetus- ja rahastamisallikad:

Viimati ajakohastatud: 13/07/2015

Sponsori nimi Kuupäev[1] Summa eurodes[2]
European Transport Workers' Federation 01/06/2015 322 000

Toetuse ja rahastamise kogusumma: € 322 000
[1]
Toetuse saamise kuupäev. Mitterahalise toetuse korral kuupäev, millal mitterahaline toetus algas.
[2]
Rahastamiseks antud tegelik summa või mitterahalise panuse eeldatav väärtus.
Täiendav teave toetuse ja rahastamise kohta: Funding of ECI Fair Transport Europe.pdf