Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Postup
Ověřování prohlášení o podpoře příslušnými vnitrostátními orgány

Jakmile organizátoři shromáždí potřebný počet prohlášení o podpoře, musí požádat příslušný vnitrostátní orgán v každém členském státě, ve kterém prohlášení o podpoře shromažďovali, aby ověřil počet platných prohlášení o podpoře za danou zemi.

Organizátoři musí požádat o ověření v každém státě zvlášť a pouze jednou.

Organizátoři mohou vnitrostátním orgánům zaslat prohlášení o podpoře v listinné nebo elektronické podobě. Musí však oddělit prohlášení o podpoře, která získali v listinné podobě, od těch, která byla shromážděna pomocí online systému, a těch, která byla podepsána elektronicky za použití zaručeného elektronického podpisu.

Prohlášení o podpoře, která byla shromážděna online, mohou být vytištěna nebo zaslána elektronicky prostřednictvím zabezpečených prostředků, např. jako zakódované soubory na CD-ROM. Lze použít i soubory XML, pokud je příslušný vnitrostátní orgán akceptuje. Programové vybavení poskytované Komisí umožňuje export prohlášení o podpoře ve formátu XML.

Vnitrostátní orgány musí ověřit počet platných prohlášení ve lhůtě 3 měsíců. K prověření využijí vhodné kontrolní postupy, které mohou být založeny na ověření namátkově vybraného vzorku.

Organizátoři by měli shromáždit více prohlášení o podpoře, než je skutečně potřeba, protože po ověření vnitrostátními orgány se může stát, že počet platných prohlášení bude nižší než počet, který organizátoři předložili.

Další informace o ověření prohlášení o podpoře najdete v častých otázkách.