Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
De procedure stap voor stap
Behandeling, openbare hoorzitting in het Europees Parlement en antwoord van de Commissie

Binnen drie maanden nadat de organisatoren het initiatief hebben ingediend:

  • beleggen vertegenwoordigers van de Commissie een vergadering met de organisatoren zodat zij hun burgerinitiatief kunnen toelichten,
  • krijgen de organisatoren de kans hun burgerinitiatief te presenteren op een openbare hoorzitting van het Europees Parlement,
  • zet de Commissie in een officieel antwoord uiteen of en hoe zij gevolg zal geven aan het burgerinitiatief en de redenen daarvoor.

Dit antwoord, in de vorm van een mededeling, wordt officieel vastgesteld door het college van commissarissen en in alle officiële EU-talen gepubliceerd.

In bepaalde gevallen beperkt de Commissie zich tot een voorlopig standpunt en zal zij pas na nadere studie een definitieve beslissing nemen.

De Commissie is niet verplicht om na een initiatief wetgeving voor te stellen. Als zij besluit om naar aanleiding van het burgerinitiatief een wetsvoorstel in te dienen, doet zij dit bij de wetgever (in het algemeen het Europees Parlement en de Raad, maar soms alleen de Raad). Die moet met het voorstel instemmen voordat het kracht van wet krijgt.

Meer informatie over de beoordeling en het antwoord van de Commissie leest u in de Veelgestelde vragen.

Meer informatie over de besluitvorming in de EU vindt u bij Hoe de EU besluiten neemt.