Navigation path

Úvod Kontakty Mapa stránek

Občanská iniciativa

Vyhledávání iniciativ

Hodláte uspořádat iniciativu?

Další informace

  • RSS
Postup
Posouzení, veřejné slyšení v Evropském parlamentu a odpověď Komise

Během 3 měsíců následujících po předložení iniciativy:

  • se zástupci Komise sejdou s organizátory, aby podrobně projednali obsah iniciativy
  • organizátoři budou mít také možnost představit svou iniciativu na veřejném slyšení v Evropském parlamentu
  • Komise vydá oficiální vyjádření, ve kterém uvede, zda a jaké kroky hodlá v odezvě na iniciativu podniknout, a svá rozhodnutí v tomto sdělení odůvodní.

Toto vyjádření bude mít formu sdělení, které bude přijato v kolegiu komisařů a zveřejněno ve všech úředních jazycích Unie.

Komise může v některých případech pouze předložit předběžné stanovisko a záležitost před svým konečným rozhodnutím dále prozkoumat.

Komisi není povinna vypracovat na základě občanské iniciativy návrh právního aktu. Pokud se Komise rozhodne v rámci odezvy na občanskou iniciativu návrh právního předpisu vypracovat, bude tento návrh předložen legislativnímu orgánu (obvykle Evropskému parlamentu a Radě, v některých případech pouze jednomu z nich). Bude-li schválen, stane se právním předpisem.

Další informace o posuzování iniciativy a odezvě Komise najdete v častých otázkách.

Další informace o rozhodovacím procesu EU najdete v části Rozhodování v EU.