Navigation path

Home Contact Sitemap

Over het burgerinitiatief

Een burgerinitiatief zoeken

Een burgerinitiatief organiseren

Meer informatie

  • RSS
Wat u moet weten

Wat is een Europees burgerinitiatief?

Het is een middel voor participatieve democratie dat burgers in staat stelt concrete wetswijzigingen voor te stellen op gebieden waarvoor de Europese Commissie bevoegd is, zoals milieu, landbouw, energie, vervoer en handel.

De bedoeling van een burgerinitiatief is mensen uit verschillende EU-landen op de been te brengen rond een onderwerp dat hun nauw aan het hart ligt, om zo het EU-beleid te beïnvloeden.

Een burgerinitiatief kan worden gelanceerd door minimaal 7 EU-burgers uit 7 verschillende EU-lidstaten die oud genoeg zijn om te stemmen. Zodra er één miljoen handtekeningen zijn verzameld, en er ook in minstens 7 landen een bepaald minimum is bereikt, moet de Europese Commissie beslissen of zij eraan gevolg gaat geven.

Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben de regels en procedures voor het burgerinitiatief in februari 2011 in een EU-verordening vastgelegd.

Wat kunt u voorstellen via een burgerinitiatief?

Een burgerinitiatief is mogelijk op elk gebied waarvoor de Europese Commissie bevoegd is om een wetgevingsvoorstel te doen, zoals milieu, landbouw, vervoer, volksgezondheid enz.

Wie kan een burgerinitiatief organiseren en hoe?

Om een burgerinitiatief te starten moet u een burgercomité oprichten met minstens 7 EU-burgers die in minstens 7 verschillende EU-landen wonen.

De leden van het burgercomité moeten EU-burgers zijn die oud genoeg zijn om mee te doen aan de verkiezingen* voor het Europees Parlement (16 jaar in Oostenrijk en Malta, 17 jaar in Griekenland en 18 jaar in de overige EU-landen).

Burgerinitiatieven mogen niet door organisaties worden georganiseerd. Zij mogen een burgerinitiatief wel promoten of steunen, als dat maar volledig transparant gebeurt.

Het burgercomité moet zijn initiatief op deze website registreren voordat het steunbetuigingen gaat verzamelen. Zodra deze registratie bevestigd is, hebben de organisatoren een jaar de tijd om handtekeningen te verzamelen.

* Zij hoeven niet per se in het kiesregister ingeschreven te zijn, zij moeten alleen oud genoeg zijn.

Wie kan een burgerinitiatief ondertekenen en hoe?

Alle EU-burgers (onderdanen van een EU-land) die oud genoeg zijn om mee te doen aan de verkiezingen* voor het Europees Parlement (16 jaar in Oostenrijk en Malta, 17 jaar in Griekenland en 18 jaar in de overige EU-landen).

Om een initiatief te steunen moet een burger het steunbetuigingsformulier van de organisatoren invullen, op papier of online. Het is niet mogelijk om op deze site zo'n initiatief te ondertekenen.

* Zij hoeven niet per se in het kiesregister ingeschreven te zijn, zij moeten alleen oud genoeg zijn.

Wat gebeurt er als er één miljoen handtekeningen voor een burgerinitiatief zijn opgehaald?

De Commissie zal het initiatief zorgvuldig bestuderen. Binnen 3 maanden na ontvangst van het initiatief:

Het antwoord, in de vorm van een mededeling, wordt officieel vastgesteld door het college van commissarissen en in alle officiële EU-talen gepubliceerd.

De Commissie is niet verplicht om na een initiatief wetgeving voor te stellen. Maar als zij besluit een wetgevingsvoorstel in te dienen, start zij de gebruikelijke wetgevingsprocedure. Zij legt haar voorstel aan de wetgever (meestal het Europees Parlement en de Raad, maar in sommige gevallen alleen de Raad) voor. Pas wanneer de wetgever het voorstel heeft goedgekeurd, krijgt het kracht van wet.