Navigation path

Etusivu Yhteydenotot Sivukartta

Tietoa kansalaisaloitteesta

Hae kansalaisaloitteita

Kansalaisaloitteen järjestäminen

Lisätietoa

  • RSS
Perustiedot

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite?

Eurooppalainen kansalaisaloite on osallistuvan demokratian väline, joka avulla kansalaiset voivat esittää konkreettisia muutoksia EU-lainsäädäntöön. Kansalaisaloite voi koskea mitä tahansa alaa, jolla Euroopan komissiolla on toimivalta tehdä säädösehdotuksia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, maatalous, energia, liikenne ja kauppa.

Tekemällä kansalaisaloitteen eri EU-maiden asukkaat voivat yhdessä ajaa heille tärkeää asiaa ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon.

Kansalaisaloitteen tekemiseen vaaditaan vähintään 7 EU-kansalaista, joilla on ikänsä puolesta oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa. Mukana on oltava ainakin 7:n eri EU-maan asukkaita. Jos aloitteelle saadaan miljoona allekirjoitusta ja vaadittu allekirjoitusten vähimmäismäärä ylittyy vähintään 7 maassa, Euroopan komission on otettava se käsittelyyn ja arvioitava, tarvitaanko lakimuutoksia.

Kansalaisaloitteen säännöt ja menettelyt on vahvistettu EU:n asetuksessa, jonka Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat helmikuussa 2011.

Millaisesta aiheesta voi tehdä kansalaisaloitteen?

Kansalaisaloitteen voi tehdä sellaisiin aloihin liittyvistä aiheista, joilla komissiolla on toimivalta tehdä säädösehdotuksia. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi ympäristönsuojelu, maatalous, liikenne ja kansanterveys.

Kuka voi tehdä kansalaisaloitteen, ja miten se tehdään?

Kansalaisaloitteen tekemistä varten on perustettava kansalaistoimikunta. Toimikunnassa on oltava vähintään 7 EU-kansalaista, joiden joukossa on oltava vähintään 7:n eri EU-maan asukkaita.

Kansalaistoimikunnan jäsenten on oltava ikänsä puolesta oikeutettuja äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa* (alaikäraja 18 vuotta kaikissa muissa maissa paitsi Kreikassa, jossa äänioikeusikä on 17 vuotta, ja Itävallassa ja Maltalla, joissa äänioikeusikä on 16 vuotta).

Organisaatiot eivät voi tehdä kansalaisaloitteita, mutta ne voivat tukea ja rahoittaa niitä, kunhan se tehdään täysin avoimesti.

Kansalaistoimikunnan (aloitteen järjestäjien) on rekisteröitävä aloitteensa tällä sivustolla ennen kuin sille aletaan kerätä tuenilmauksia (eli allekirjoituksia) kansalaisilta. Kun rekisteröinti on vahvistettu, allekirjoituksia voidaan kerätä yhden vuoden ajan.

* Kansalaisten ei välttämättä tarvitse olla äänioikeusrekisterissä, vain ikärajan tulee täyttyä.

Kuka voi allekirjoittaa kansalaisaloitteen, ja miten se tehdään?

Kansalaisaloitteen voi allekirjoittaa kuka tahansa EU-kansalainen (EU:n jäsenvaltion kansalainen), joka on ikänsä puolesta oikeutettu äänestämään Euroopan parlamentin vaaleissa* (alaikäraja 18 vuotta kaikissa muissa maissa paitsi Kreikassa, jossa äänioikeusikä on 17 vuotta, ja Itävallassa ja Maltalla, joissa äänioikeusikä on 16 vuotta).

Kansalaisaloitteelle voi antaa kannatuksensa täyttämällä aloitteen järjestäjien toimittaman tuenilmauslomakkeen. Kyseessä voi olla paperilomake tai verkkolomake. Kansalaisaloitteita ei voi allekirjoittaa tällä verkkosivustolla.

* Kansalaisten ei välttämättä tarvitse olla äänioikeusrekisterissä, vain ikärajan tulee täyttyä.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kansalaisaloitteelle on saatu miljoona allekirjoittajaa?

Komissio perehtyy aloitteeseen perusteellisesti. Kolmen kuukauden kuluessa sen vastaanottamisesta

Vastaus annetaan tiedonannon muodossa. Tiedonanto on EU-komissaarien hyväksymä virallinen asiakirja, joka julkaistaan kaikilla EU:n virallisilla kielillä.

Komissio ei ole velvollinen tekemään kansalaisaloitteen perusteella säädösehdotusta. Jos komissio päättää tehdä säädösehdotuksen, alkaa normaali lainsäädäntäprosessi: komissio antaa lakiehdotuksensa lainsäätäjälle (yleensä Euroopan parlamentille ja EU:n neuvostolle tai joissakin tapauksissa vain neuvostolle). Laki tulee voimaan vain, jos lainsäätäjä hyväksyy ehdotuksen.