Представителство в България

Покани за участие в търгове

Работната програма на Комисията за 2019 г. в областта на комуникациите е достъпна тук.

************

Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна стойност между 15 000 EUR и 144 000 EUR

Предмет: Годишни профилактични медицински прегледи за нуждите на Представителството на Европейската комисия в България, реф. номер NP/2019-01/SOF

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: II тримесечие

Ако желаете да участвате в процедурата на договаряне, моля да заявите това като изпратите кратко съобщение с името на юридическото/физическото лице и данните за контакт, вкл. имейл, най-късно до 31.05.2019г. на COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu

************

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

PO/2018-14/SOF - Организиране на обществени мероприятия в България

Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 166 на 30.08.2018г.

Крайният срок за получаване на заявлението за участие е до 05.10.2018г.

Open call for tenders

PO/2018-14/SOF - Organising public events in Bulgaria

Contract notice published in the O.J. S 166 on 30.08.2018.

The deadline for receipt of the request to participate is 05.10.2018.

************

Покана за представяне на заявление за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка

PR/2018-12-SEC/SOF - Услуги във връзка с охрана и рецепция/телефонна централа за помещенията на Дома на Европа в София, България

Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 151 на 08.08.2018г.

Крайният срок за получаване на заявлението за участие е до 17:30ч. на 10.09.2018г.

Invitation to submit a request to participate for the call for tenders

PR/2018-12-SEC/SOF - Security Guard and Reception/Switchboard services for the premises of the EU-House in Sofia, Bulgaria

Contract notice published in the O.J. S 151 on 08.08.2018.

The deadline for receipt of the request to participate is 17:30h on 10.09.2018.

************

Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна стойност между 15 000 EUR и 144 000 EUR

Предмет: Предмет: "Предоставяне на фотографски и видеозаписни услуги за Представителството на Европейската комисия в България", реф. номер NP/2018-04/SOF

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: III тримесечие

Ако желаете да участвате в процедурата на договаряне, моля да заявите това като изпратите кратко съобщение с името на юридическото/физическото лице и данните за контакт, вкл. имейл, най-късно до 02.07.2018 г. на COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu

************

Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна стойност между 15 000 EUR и 144 000 EUR

Предмет: "Наем на 12 броя лазерни проектори 3LCD - 25000 Lumens за светлинно шоу във връзка с Деня на Европа", реф. номер NP/2018-03/SOF

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: II тримесечие

Ако желаете да участвате в процедурата на договаряне, моля да заявите това като изпратите кратко съобщение с името на юридическото/физическото лице и данните за контакт, вкл. имейл, най-късно до 10.04.2018 г. на COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu

************

Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна стойност между 15 000 EUR и 144 000 EUR

Предмет: "Целогодишна поддръжка на декоративните растения в Дома на Европа в България", реф. номер NP/2018-02/SOF

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: I тримесечие

Ако желаете да участвате в процедурата на договаряне, моля да заявите това като изпратите кратко съобщение с името на юридическото/физическото лице и данните за контакт, вкл. имейл, най-късно до 28.02.2018 г. на COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu

************

Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна стойност между 15 000 EUR и 144 000 EUR

Предмет: "Предоставяне на услуги свързани с организиране на превоз, настаняване, хранене и други свързани с пътуванията услуги за нуждите на Представителството на Европейската комисия в България", реф. номер NP/2018-01/SOF

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: I тримесечие

Ако желаете да участвате в процедурата на договаряне, моля да заявите това като изпратите кратко съобщение с името на юридическото/физическото лице и данните за контакт, вкл. имейл, най-късно до 02.03.2018 г. на COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu

************

Работната програма на Комисията за 2018 г. в областта на комуникациите е достъпна тук.

************

Покана за представяне на заявление за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка

PR/2017-16-INF/SOF - Услуги за почистване на помещенията на Дома на Европа в София, България

Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 232 на 02.12.2017г.

Крайният срок за получаване на заявлението за участие е до 17:00ч. на 03 януари 2018г.

Всички документи, относно представяне на заявление за участие в търга, можете да получите тук.

Invitation to submit a request to participate for the call for tenders

PR/2017-16-INF/SOF - Cleaning services for the premises of the EU-House in Sofia, Bulgaria

Contract notice published in the O.J. S 232 on 02.12.2017.

The deadline for receipt of the request to participate is 17:00h on 03 January 2018.

The complete tender documentation for the submission of request to participate in the call for tender can be downloaded here.

************

Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна стойност между 15 000 EUR и 135 000 EUR

Предмет: "Предоставяне на услуги, свързани с управлението на социални медии за Представителството на Европейската комисия в България", реф.  номер NP/2017-03/SOF

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: IV тримесечие

Краен срок за изразяване на интерес: 11/10/2017

Единствена точка за контакт: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu

Икономическите субекти се приканват редовно да проверяват тази страница.

************

Предварително обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска и средна стойност между 15 000 EUR и 135 000 EUR

Предмет: "Дизайн, изработка и доставка на промоционални материали за нуждите на  Представителството на Европейската комисия в България", реф.  номер NP/2017-02/SOF

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: III тримесечие

Краен срок за изразяване на интерес: 21/07/2017

Единствена точка за контакт: COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu

Икономическите субекти се приканват редовно да проверяват тази страница.

************

Предварителнo обявление във връзка с процедура на договаряне за договор с ниска стойност

Представителството на Европейската комисия в България възнамерява да възложи обществена поръчка с предмет:

рганизиране на три лъча на информационно турне на тема "Младежка заетост и обмени - моите права в Европа" (11-15 юли, 25-30 юли и 01-06 август 2017 г.), реф. номер NP/2017-01/SOF

Ако желаете да участвате в процедурата на договаряне, моля да заявите това като изпратите кратко съобщение на имейл COMM-REP-SOF-TENDERS@ec.europa.eu най-късно до 12.05.2017 г., 12:00 ч., в което да посочите референтния номер на поръчката, името на юридическото/физическото лице и данните за контакт, вкл. имейл.

************

Работната програма на Комисията за 2017 г. в областта на комуникациите е достъпна на Europa.

************

Предварителна обява за договори с ниска стойност между 15 000 EUR и 135 000 EUR

Примерен списък за 2016 г.

Предмет: Изработване на промоционални материали за нуждите на  Представителството на Европейската комисия в България

Ориентировъчен график за стартиране на процедурата: IV тримесечие

Краен срок за изразяване на интерес: 17/10/2016

Единствена точка за контакт: comm-rep-sof-tenders@ec.europa.eu

Икономическите субекти се приканват редовно да проверяват тази страница.