Представителство в България

съвети

Защита на личните данни

Защита на личните данни Неприкосновеността на вашия личен живот е от значение за нас. Достъпът до вашите лични данни е обект на строг контрол за сигурност и те няма да бъдат предоставени на трети страни. Дефиниране на услугата Представителството е местната служба на Европейската комисия в България. Събитията организирани от Представителството, както и събитията провеждани в залите на Дома на Европа от външни организации, са под надзора на Ръководителя на Представителството. Данни за идентификация Вашите лични данни се събират и обработват само до степен, необходима за провеждане на събитието: собствено име, фамилно име, координати за връзка (електронен адрес; телефонен номер, ако е необходимо да ви се обадим), организация. Кой има достъп до вашите данни / на кого се предоставят те? Само определен брой служители на Представителството в България и служителите на Информационния център, който се управлява от външен изпълнител, имат достъп до вашата информация чрез въвеждане на потребителско име и парола. Външният изпълнител е подписал договор с Европейската комисия, който законово го задължава да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни и тяхната обработка, и по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001 . Лични данни не се предоставят на трети страни. Достъп до вашите лични данни Вие нямате пряк достъп до съхраняваните на нашия сървър данни. Ако желаете да промените или изтриете вашите лични данни или искате да знаете какви ваши данни се съхраняват, моля, изпратете ни електронно писмо . Колко дълго съхраняваме вашите лични данни? Вашите лични данни се използват само за провеждане на събитието. За контакти Ако имате въпроси, свързани с предоставената тук информация, можете да се свържете с контрольора на данни: Ръководител на Представителството на Европейскаta комисия в България ул. "Г. С. Раковски" №124, София 1000 comm-rep-sof@europa.euRead more

Планът "Юнкер"

Инвестиционен план за Европа През 2015 ЕС стартира безпрецедентна инвестиционна инициатива, за да рестартира растежа, да увеличи работните места и да съживи стратегическите инвестиции в ключови сектори в Европа. Инвестиционният...Read more

За единадесета поредна година Националната конференция по е-образование ще събере ръководители на и преподаватели от училища и университети, директори на библиотеки, ръководители на регионалните инспекторати по образованието, за да обсъдят възможностите за развитие на е-образованието в България.

Date: 
23/10/2015 - 11:00

Една от основните цели на конференцията да обедини усилията на образователните институции, неправителствения сектор, бизнеса, медиите и всички, които искат българското образование да бъде достъпно и съвременно. Повече информация може да намерите тук.

Date: 
15/10/2015 - 11:00 - 16/10/2015 - 18:00

Тринадесетият ежегоден форум за насърчаване на предприемачеството в България – Европейски ден на предприемача 2015 г. се провежда в рамките на Европейската седмица на малките и средни предприятия.  Събитието се организира от Представителството на Европейската комисия, Министерство на икономиката и НИС на СУ „Св. Климент Охридски”. Темата на събитието тази година е "ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И НАУКА – ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ". Повече информация за събитието и регистрация може да намерите тук.

Образование

Преподаватели и учащи от България могат да учат или да преподават в чужбина в рамките на специални програми, финансирани от ЕС. От 2014 г. те могат да кандидатстват за участие в програма Еразъм+ чрез своите университети. Вижте също Учебни материали, свързани с ЕС Детски онлайн игри, посветени на ЕС Прочетете повече Образователни политики и програми на ЕСRead more

Покани за участие в търгове

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка PO/2018-14/SOF - Организиране на обществени мероприятия в България Обявлението за поръчка е публикувано в Официален вестник на Европейския съюз серия S 166 на...Read more

Финансиране на научни изследвания

Българските изследователи с жизнеспособни предложения за научни изследвания могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от ЕС . Съществува национално звено за контакт , което може да ви помогне във връзка с процедурата. Прочетете повече за финансирането на научни изследвания от ЕС .Read more

Бизнес и финансиране

Огромният европейски пазар, включващ почти 30 страни, предоставя множество възможности за предприятията в България. Търговията на интегрирания пазар на ЕС вече е почти толкова лесна, бърза и евтина като търговията на вашия национален пазар. ЕС предлага редица услуги , с които може да ви помогне да развиете своя бизнес. За повече подробности вижте Вашата Европа — Предприятия . Можете също така да кандидатствате за финансиране от ЕС , за да започнете или разширите свой бизнес. Финансиране от ЕС Финансиране на научни изследвания Планът "Юнкер" Икономическата криза доведе до рязък спад на инвестициите в цяла Европа. Това налага необходимостта от общи и координирани усилия на европейско равнище за икономическо възстановяване на Европа. Комисията определи подход, опиращ се на три стълба: структурни реформи, фискална дисциплина и инвестиции, за да се даде тласък на траен растеж. Инвестиционният план за Европа, или Планът "Юнкер", е в основата на тази стратегия.Read more

Групови посещения

Групови посещения и събития в Дома на Европа Информационният център на ЕС организира информационни сесии за групи. Те се състоят от видео/мултимедийна презентация (на обща или специфична тема в зависимост от интересите на посетителите) или лекция и обиколка на Центъра. Заедно със заключителната обща дискусия груповите посещения продължават около 40 минути. Формуляр за заявка Заявките за групови посещения и събития следва да се подават най-малко 30 дни преди планираната дата на провеждане. Предложете две дати на посещението, като изборът ще бъде направен в съответствие с програмата на Информационния център за месеца. Запознайте се условията за ползване на залите на "Дома на Европа" . Защита на личните данни * задължително поле Посещаваща организация:* Адрес:* Лице за контакт:* Телефон:* Факс: Ел.адрес за контакт:* Запитване за:* Информационно посещение Провеждане на събитие Дата на посещение/събитие: Избор 1:* Избор 2:* Продължителност на събитието: Брой на участниците:* Възрастова група (за посещения):* Теми от интерес (за посещения):* Заглавие на събитието:* Програма на събитието: Списък на участниците (примерен): Заявка за използване на: Конферентна зала Изложбена зала Лоби бар (в случай на организиран кейтъринг) Запознати сме с условията за ползване на залите на "Дома на Европа"Read more

Митове за ЕС

ЕС срещу дезинформацията Обзорът на дезинформацията (The Disinformation Review) има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на дезинформационни кампании от страна на про-кремълските руски медии за Европейския съюз. Обзорът дава информация за това къде е публикувана дезинформацията и каква е тенденцията за седмицата. Обзорът се публикува всеки вторник. Вижте как изглежда. Справочник на дезинформацията ( The Disinformation Digest ) анализира как про-кремълските руски медии виждат света и какво казват независимите руски източници. Дайджестът излиза всеки вторник. Вижте как изглежда. Материалите се подготвят от Оперативната работна група East StratCom към Европейската служба за външна дейност с помощта на мрежа от над 450 журналисти, граждански организации, университетски преподаватели и официални институции в над 30 държави. Мненията и оценките, изразени в обзора, не са официална позиция на ЕС. Абонирайте се за англоезичната версия. Абонирайте се за рускоезичната версия. Туитър: @EUvsDisinfo Въпроси и отговори за Оперативната работна група East StratCom към Европейската служба за външна дейност Митове за ТПТИ Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е споразумение за търговия и инвестиции, по което Европейският съюз води преговори със Съединените щати — нашият най-голям пазар за износ. Премахването на митата, бюрокрацията и ограниченията върху инвестициите от двете страни на Атлантическия океан би осигурило стимул за нашата икономика, би допринесло за създаването на работни места и би предоставило на потребителите достъп до повече и по-евтини стоки. За съжаление възникват определени митове за това до какво ще доведе (или няма да доведе) ТПТИ — твърдения, които просто не отговарят на истината. Изтеглете брошурата "Десетте най-големи мита за ТПТИ" , за да се запознаете с най-разпространените митова, а ето някои от тях: 1. Стандартите — сега и в бъдеще Мит „ТПТИ ще отслаби стриктните стандарти на ЕС, чрез които се защитават хората и се опазва планетата.“ Факт Стандартите на ЕС чисто и просто не подлежат на преговори. ТПТИ би запазило всички тях. 2. Безопасността на храните Мит „ТПТИ ще занижи стандартите за безопасност на храните в Европа.“ Факт В рамките на ТПТИ ще се запазят изцяло стандартите за безопасност на храните, както и начинът, по който ЕС ги определя. Разбира се всички искаме храната ни да бъде безопасна. Поради това ТПТИ не означава занижаване на високите стандарти на ЕС в областта на безопасността на храните — ни най‑малко. Начините на регулиране на въпроси, като например генетично модифицираните организми (ГМО) и безопасността на храните, ще останат напълно непроменени. 3. Правото на правителствата да предприемат регулаторни мерки Мит „ТПТИ ще позволи на могъщите американски фирми да завеждат съдебни дела срещу правителствата от ЕС, когато и както им хрумне.“ Факт ТПТИ би засилило вече съществуващ механизъм за уреждане на спорове между чуждестранните фирми и правителствата. Повече за основните елементи, ползите и опасенията, свързани с ТПТИ можете да се запознаете на страницата на Генерална дирекция "Търговия" .Read more

Pages

Subscribe to RSS - съвети