Представителство в България

източници на информация за ЕС в България

Услуги

Премествам се в друга европейска страна — как да получа разрешително за пребиваване? Какви са правилата за таксите за роуминг? Полетът ми е отменен — какви са правата ми? Отговор на всички тези въпроси за вашите права, когато се движите в рамките на ЕС, ще намерите на уебсайта Вашата Европа . Ако искате да говорите с някого по тези въпроси — на който и да е от езиците на ЕС : отидете на уебсайта на Europe Direct или позвънете на 00 800 6 7 8 9 10 11 . Персонален контакт Ако предпочитате персоналния контакт, можете да посетите някой от информационните центрове Europe Direct в България . Неговите служители могат да ви помогнат и да ви дадат съвет по въпроси, свързани с вашите права съгласно правото на ЕС, както и да ви осведомят за местни информационни прояви по тези въпроси. Можете също да позвъните в тези центрове или да им пишете по електронна поща. .Read more
Subscribe to RSS - източници на информация за ЕС в България