Представителство в България

За нас

Защита на личните данни

Защита на личните данни Неприкосновеността на вашия личен живот е от значение за нас. Достъпът до вашите лични данни е обект на строг контрол за сигурност и те няма да бъдат предоставени на трети страни. Дефиниране на услугата Представителството е местната служба на Европейската комисия в България. Събитията организирани от Представителството, както и събитията провеждани в залите на Дома на Европа от външни организации, са под надзора на Ръководителя на Представителството. Данни за идентификация Вашите лични данни се събират и обработват само до степен, необходима за провеждане на събитието: собствено име, фамилно име, координати за връзка (електронен адрес; телефонен номер, ако е необходимо да ви се обадим), организация. Кой има достъп до вашите данни / на кого се предоставят те? Само определен брой служители на Представителството в България и служителите на Информационния център, който се управлява от външен изпълнител, имат достъп до вашата информация чрез въвеждане на потребителско име и парола. Външният изпълнител е подписал договор с Европейската комисия, който законово го задължава да спазва приложимото законодателство за защита на личните данни и тяхната обработка, и по-специално Регламент (ЕО) № 45/2001 . Лични данни не се предоставят на трети страни. Достъп до вашите лични данни Вие нямате пряк достъп до съхраняваните на нашия сървър данни. Ако желаете да промените или изтриете вашите лични данни или искате да знаете какви ваши данни се съхраняват, моля, изпратете ни електронно писмо . Колко дълго съхраняваме вашите лични данни? Вашите лични данни се използват само за провеждане на събитието. За контакти Ако имате въпроси, свързани с предоставената тук информация, можете да се свържете с контрольора на данни: Ръководител на Представителството на Европейскаta комисия в България ул. "Г. С. Раковски" №124, София 1000 comm-rep-sof@europa.euRead more

Групови посещения

Групови посещения и събития в Дома на Европа Информационният център на ЕС организира информационни сесии за групи. Те се състоят от видео/мултимедийна презентация (на обща или специфична тема в зависимост от интересите на посетителите) или лекция и обиколка на Центъра. Заедно със заключителната обща дискусия груповите посещения продължават около 40 минути. Формуляр за заявка Заявките за групови посещения и събития следва да се подават най-малко 30 дни преди планираната дата на провеждане. Предложете две дати на посещението, като изборът ще бъде направен в съответствие с програмата на Информационния център за месеца. Запознайте се условията за ползване на залите на "Дома на Европа" . Защита на личните данни * задължително поле Посещаваща организация:* Адрес:* Лице за контакт:* Телефон:* Факс: Ел.адрес за контакт:* Запитване за:* Информационно посещение Провеждане на събитие Дата на посещение/събитие: Избор 1:* Избор 2:* Продължителност на събитието: Брой на участниците:* Възрастова група (за посещения):* Теми от интерес (за посещения):* Заглавие на събитието:* Програма на събитието: Списък на участниците (примерен): Заявка за използване на: Конферентна зала Изложбена зала Лоби бар (в случай на организиран кейтъринг) Запознати сме с условията за ползване на залите на "Дома на Европа"Read more

Митове за ЕС

ЕС срещу дезинформацията Обзорът на дезинформацията (The Disinformation Review) има за цел да повиши обществената осведоменост по отношение на дезинформационни кампании от страна на про-кремълските руски медии за Европейския съюз. Обзорът дава информация за това къде е публикувана дезинформацията и каква е тенденцията за седмицата. Обзорът се публикува всеки вторник. Вижте как изглежда. Справочник на дезинформацията ( The Disinformation Digest ) анализира как про-кремълските руски медии виждат света и какво казват независимите руски източници. Дайджестът излиза всеки вторник. Вижте как изглежда. Материалите се подготвят от Оперативната работна група East StratCom към Европейската служба за външна дейност с помощта на мрежа от над 450 журналисти, граждански организации, университетски преподаватели и официални институции в над 30 държави. Мненията и оценките, изразени в обзора, не са официална позиция на ЕС. Абонирайте се за англоезичната версия. Абонирайте се за рускоезичната версия. Туитър: @EUvsDisinfo Въпроси и отговори за Оперативната работна група East StratCom към Европейската служба за външна дейност Митове за ТПТИ Трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ) е споразумение за търговия и инвестиции, по което Европейският съюз води преговори със Съединените щати — нашият най-голям пазар за износ. Премахването на митата, бюрокрацията и ограниченията върху инвестициите от двете страни на Атлантическия океан би осигурило стимул за нашата икономика, би допринесло за създаването на работни места и би предоставило на потребителите достъп до повече и по-евтини стоки. За съжаление възникват определени митове за това до какво ще доведе (или няма да доведе) ТПТИ — твърдения, които просто не отговарят на истината. Изтеглете брошурата "Десетте най-големи мита за ТПТИ" , за да се запознаете с най-разпространените митова, а ето някои от тях: 1. Стандартите — сега и в бъдеще Мит „ТПТИ ще отслаби стриктните стандарти на ЕС, чрез които се защитават хората и се опазва планетата.“ Факт Стандартите на ЕС чисто и просто не подлежат на преговори. ТПТИ би запазило всички тях. 2. Безопасността на храните Мит „ТПТИ ще занижи стандартите за безопасност на храните в Европа.“ Факт В рамките на ТПТИ ще се запазят изцяло стандартите за безопасност на храните, както и начинът, по който ЕС ги определя. Разбира се всички искаме храната ни да бъде безопасна. Поради това ТПТИ не означава занижаване на високите стандарти на ЕС в областта на безопасността на храните — ни най‑малко. Начините на регулиране на въпроси, като например генетично модифицираните организми (ГМО) и безопасността на храните, ще останат напълно непроменени. 3. Правото на правителствата да предприемат регулаторни мерки Мит „ТПТИ ще позволи на могъщите американски фирми да завеждат съдебни дела срещу правителствата от ЕС, когато и както им хрумне.“ Факт ТПТИ би засилило вече съществуващ механизъм за уреждане на спорове между чуждестранните фирми и правителствата. Повече за основните елементи, ползите и опасенията, свързани с ТПТИ можете да се запознаете на страницата на Генерална дирекция "Търговия" .Read more

За медиите

Съобщения за медиите от Представителството Ако искате да получавате съобщения за новини и събития, свързани с Европейския съюз, и дейността на ЕК в България, изпратете имейл на ел.поща comm-rep-bg-press@ec.europa.eu ...Read more
Subscribe to RSS - За нас